Problem z IE 8 i GG


(Niemir2) #1

Mam od pewnego czasu problem z działniem przeglądarki Internet Explorer 8. Oczywiście uprzedzając komentarze żebym wybrał inną to przyznam ze chce ten problem rozwiązać bo być może nie dotyczy tylko IE ale także całego systemu Windows XP.

Za każdym razem nie zależnie od stron jakie przeglądam po wyłączeniu internet explorera on nadal zostaje mi w procesach. Nie moge go wyłączyć w zaden sposób. Zżera w tym czasie pamięć mimo że wcale z niego nie korzystam. Oczywiście chodzi o IE8 a nie explorera windows. Nie jestem w stanie zalogować się takze do gg. Podejrzewam że można ze sobą powiązać te dwa tematy. GG sie włącza wpisuje hasło ale cały czas pokazuje że trwa logowanie. Ponadto bardzo często podczas korzystania zawiesza mi sie przeglądarka i nie jestem w stanie nic zrobić. Co ciekawe menadzer urządzeń nie pokazuje wcale zużycia procesora w 100%. Są różne wahania ale od 5% do 80%. Wykluczam raczej wirusa bo na bieżąco skanuję Avirą i IObit Malware Fighter i nic nie wykrywa. Problem ten pojawiał sie takze wtedy jak miałem IE7 i jak ostatnio aktualizowałem do 8. Dodatkowo dochodzi strasznie długie wyłączanie samego systemu Windows czasami wrecz nie moge go wyłączyć mimo, że pokazuje sie niebieski ekran wyłączający i trwa wylogowywanie ale proces nie zostaje zakończony. Przyznam że nie wiem tak na prawde o co chodzi.

Jesli chodzi o parametry to mam

Windows XP z service pack 3

Intel Celeron M 1,6 MHZ

pewnie mogą sie jeszcze przydać logi

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:20:53, on 2011-09-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService\DCService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMF.exe

C:\Program Files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft....k/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [iObit Malware Fighter] "C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMF.exe" /autostart

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] "C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.p...kanerOnline.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset...lineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.m...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{973BC5C1-86B5-444A-A53E-696F867B8B55}: NameServer = 89.108.195.20 217.17.34.10

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: DCService.exe - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService\DCService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe


(Golden Finger) #2

niemir2 , Zmień tytuł, by był związany z problemem, korzystając z przycisku EDYTUJ.

Zapoznaj się z TYMI informacjami.

Popraw log w poście przeczytaj