Problem z importem bazy MySQL

(Animologic) #1

Witam, robie już któryś raz export i import bazy (tej samej) i teraz wyskakuje mi taki błąd

Błąd


zapytanie SQL:


-- --------------------------------------------------------

-- 

-- Struktura tabeli dla `jos_banner`

-- 

CREATE TABLE `jos_banner` (

`bid` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

`cid` int( 11 ) NOT NULL default '0',

`type` varchar( 10 ) NOT NULL default 'banner',

`name` varchar( 50 ) NOT NULL default '',

`imptotal` int( 11 ) NOT NULL default '0',

`impmade` int( 11 ) NOT NULL default '0',

`clicks` int( 11 ) NOT NULL default '0',

`imageurl` varchar( 100 ) NOT NULL default '',

`clickurl` varchar( 200 ) NOT NULL default '',

`date` datetime default NULL ,

`showBanner` tinyint( 1 ) NOT NULL default '0',

`checked_out` tinyint( 1 ) NOT NULL default '0',

`checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',

`editor` varchar( 50 ) default NULL ,

`custombannercode` text,

PRIMARY KEY ( `bid` ) ,

KEY `viewbanner` ( `showBanner` )

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin2 AUTO_INCREMENT =7;


MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

#1046 - No database selected

co tutaj jest nie tak??

(mario@) #2

Wygląda to że chcesz stworzyć tabelę ino że nie wybrałeś bazy (database) w której ma ona być stworzona.