Problem z Inkscape'm


(D@wid#) #1

Czy w Inkscape da się utworzyć dokument o dowolnym rozmiarze (innym od tego z szablonów)?


(Sawyer47) #2

Ctrl + Shift + D lub Plik → Ustawienia dokumentu. Jest tam opcja "Rozmiar użytkownika" (przynajmniej na 0.45.1)

O to chodziło?