Problem z instalacią windows vista

![-o<

Zapoznaj się z tym artykułem : http://www.centrumxp.pl/WindowsVista/11 … Vista.aspx