Problem z instalacją mambo

Tak wiec chciałem zainstalować sobie mambo. Wszystkie pliki wgrałem na serwer, utworzyłem baze danych no i zaczyna sie pierwszy krok instalacji i odrazu wyskakuje mi błąd:

SQL=Table 'mos_banner' already exists:

$Id: mambo.sql,v 1.7 2005/11/27 05:18:00 cauld Exp $

Table structure for table mos_banner

CREATE TABLE mos_banner (

bid int(11) NOT NULL auto_increment,

cid int(11) NOT NULL default ‘0’,

type varchar(10) NOT NULL default ‘banner’,

name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

imptotal int(11) NOT NULL default ‘0’,

impmade int(11) NOT NULL default ‘0’,

clicks int(11) NOT NULL default ‘0’,

imageurl varchar(100) NOT NULL default ‘’,

clickurl varchar(200) NOT NULL default ‘’,

date datetime default NULL,

showBanner tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

checked_out tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

editor varchar(50) default NULL,

custombannercode text,

PRIMARY KEY (bid),

KEY viewbanner (showBanner)

) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_bannerclient’ already exists:


Table structure for table mos_bannerclient

CREATE TABLE mos_bannerclient (

cid int(11) NOT NULL auto_increment,

name varchar(60) NOT NULL default ‘’,

contact varchar(60) NOT NULL default ‘’,

email varchar(60) NOT NULL default ‘’,

extrainfo text NOT NULL,

checked_out tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time time default NULL,

editor varchar(50) default NULL,

PRIMARY KEY (cid)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_bannerfinish’ already exists:


Table structure for table mos_bannerfinish

CREATE TABLE mos_bannerfinish (

bid int(11) NOT NULL auto_increment,

cid int(11) NOT NULL default ‘0’,

type varchar(10) NOT NULL default ‘’,

name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

impressions int(11) NOT NULL default ‘0’,

clicks int(11) NOT NULL default ‘0’,

imageurl varchar(50) NOT NULL default ‘’,

datestart datetime default NULL,

dateend datetime default NULL,

PRIMARY KEY (bid)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_categories’ already exists:


Table structure for table mos_categories

CREATE TABLE mos_categories (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

parent_id int(11) NOT NULL default 0,

title varchar(50) NOT NULL default ‘’,

name varchar(255) NOT NULL default ‘’,

image varchar(100) NOT NULL default ‘’,

section varchar(50) NOT NULL default ‘’,

image_position varchar(10) NOT NULL default ‘’,

description text NOT NULL,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

editor varchar(50) default NULL,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

count int(11) NOT NULL default ‘0’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY cat_idx (section,published,access),

KEY idx_section (section),

KEY idx_access (access),

KEY idx_checkout (checked_out)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_components’ already exists:


Table structure for table mos_components

CREATE TABLE mos_components (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

link varchar(255) NOT NULL default ‘’,

menuid int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

parent int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

admin_menu_link varchar(255) NOT NULL default ‘’,

admin_menu_alt varchar(255) NOT NULL default ‘’,

option varchar(50) NOT NULL default ‘’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

admin_menu_img varchar(255) NOT NULL default ‘’,

iscore tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


Dumping data for table mos_components

INSERT INTO mos_components VALUES (1, ‘Bannery’, ‘’, 0, 0, ‘’, ‘Zarządzaj bannerami’, ‘com_banners’, 0, ‘js/ThemeOffice/component.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (2, ‘Wykaz bannerów’, ‘’, 0, 1, ‘option=com_banners’, ‘Aktywuj bannery, zobacz statystykę’, ‘com_banners’, 1, ‘js/ThemeOffice/edit.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (3, ‘Klienci’, ‘’, 0, 1, ‘option=com_banners&task=listclients’, ‘Zarządzaj klientami’, ‘com_banners’, 2, ‘js/ThemeOffice/categories.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (4, ‘Katalog WWW’, ‘option=com_weblinks’, 0, 0, ‘’, ‘Gromadzenie adresów witryn’, ‘com_weblinks’, 0, ‘js/ThemeOffice/globe2.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (5, ‘Odsyłacze’, ‘’, 0, 4, ‘option=com_weblinks’, ‘Przejrzyj swój zbiór adresów www’, ‘com_weblinks’, 1, ‘js/ThemeOffice/edit.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (6, ‘Kategorie www’, ‘’, 0, 4, ‘option=categories§ion=com_weblinks’, ‘Zarządzaj kategoriami odsyłaczy’, ‘’, 2, ‘js/ThemeOffice/categories.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘7’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (7, ‘Kontakty’, ‘option=com_contact’, 0, 0, ‘’, ‘Edytuj szczegóły kontaktów’, ‘com_contact’, 0, ‘js/ThemeOffice/user.png’, 1, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘8’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (8, ‘Wykaz kontaktów’, ‘’, 0, 7, ‘option=com_contact’, ‘Edytuj szczegóły kontaktów’, ‘com_contact’, 0, ‘js/ThemeOffice/edit.png’, 1, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘9’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (9, ‘Kategorie kontaktów’, ‘’, 0, 7, ‘option=categories§ion=com_contact_details’, ‘Zarządzaj kategoriami kontaktów’, ‘’, 2, ‘js/ThemeOffice/categories.png’, 1, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (10, ‘Strona główna’, ‘option=com_frontpage’, 0, 0, ‘’, ‘Dobierz pozycje na stronę startową’, ‘com_frontpage’, 0, ‘js/ThemeOffice/component.png’, 1, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘11’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (11, ‘Sondy’, ‘option=com_poll’, 0, 0, ‘option=com_poll’, ‘Zarządzaj sondami’, ‘com_poll’, 0, ‘js/ThemeOffice/component.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘12’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (12, ‘Nagłówki RSS’, ‘option=com_newsfeeds’, 0, 0, ‘’, ‘Zarządzaj nagłówkami RSS’, ‘com_newsfeeds’, 0, ‘js/ThemeOffice/component.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘13’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (13, ‘Wykaz serwisów’, ‘’, 0, 12, ‘option=com_newsfeeds’, ‘Zarządzaj nagłówkami RSS’, ‘com_newsfeeds’, 1, ‘js/ThemeOffice/edit.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘14’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (14, ‘Kategorie’, ‘’, 0, 12, ‘option=com_categories§ion=com_newsfeeds’, ‘Zarządzaj kategoriami RSS’, ‘’, 2, ‘js/ThemeOffice/categories.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘15’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (15, ‘Logowanie’, ‘option=com_login’, 0, 0, ‘’, ‘’, ‘com_login’, 0, ‘’, 1, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘16’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (16, ‘Wyszukiwarka’, ‘option=com_search’, 0, 0, ‘’, ‘’, ‘com_search’, 0, ‘’, 1, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (17, ‘Syndicate’,’’,0,0,‘option=com_syndicate&hidemainmenu=1’,‘Manage Syndication Settings’,‘com_syndicate’,0,‘js/ThemeOffice/component.png’,0,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18’ for key 1:


INSERT INTO mos_components VALUES (18, ‘Korespondencja seryjna’, ‘’, 0, 0, ‘option=com_massmail&hidemainmenu=1’, ‘Roześlij poztę elektroniczną’, ‘com_massmail’, 0, ‘js/ThemeOffice/mass_email.png’, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_contact_details’ already exists:


Table structure for table mos_contact_details

CREATE TABLE mos_contact_details (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name varchar(100) NOT NULL default ‘’,

con_position varchar(50) default NULL,

address text,

suburb varchar(50) default NULL,

state varchar(20) default NULL,

country varchar(50) default NULL,

postcode varchar(10) default NULL,

telephone varchar(25) default NULL,

fax varchar(25) default NULL,

misc mediumtext,

image varchar(100) default NULL,

imagepos varchar(20) default NULL,

email_to varchar(100) default NULL,

default_con tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘0’,

published tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

params text NOT NULL,

user_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

catid int(11) NOT NULL default ‘0’,

access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_content’ already exists:


Table structure for table mos_content

CREATE TABLE mos_content (

id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,

title varchar(100) NOT NULL default ‘’,

title_alias varchar(100) NOT NULL default ‘’,

introtext mediumtext NOT NULL,

fulltext mediumtext NOT NULL,

state tinyint(3) NOT NULL default ‘0’,

sectionid int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

mask int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

catid int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

created datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

created_by int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

created_by_alias varchar(100) NOT NULL default ‘’,

modified datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

modified_by int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

publish_up datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

publish_down datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

images text NOT NULL,

urls text NOT NULL,

attribs text NOT NULL,

version int(11) unsigned NOT NULL default ‘1’,

parentid int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

metakey text NOT NULL,

metadesc text NOT NULL,

access int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

hits int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id),

KEY idx_section (sectionid),

KEY idx_access (access),

KEY idx_checkout (checked_out),

KEY idx_state (state),

KEY idx_catid (catid),

KEY idx_mask (mask)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_content_frontpage’ already exists:


Table structure for table mos_content_frontpage

CREATE TABLE mos_content_frontpage (

content_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (content_id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_content_rating’ already exists:


Table structure for table mos_content_rating

CREATE TABLE mos_content_rating (

content_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

rating_sum int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

rating_count int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

lastip varchar(50) NOT NULL default ‘’,

PRIMARY KEY (content_id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_core_log_items’ already exists:


Table structure for table mos_core_log_items

To be implemented in Version 4.6

CREATE TABLE mos_core_log_items (

time_stamp date NOT NULL default ‘0000-00-00’,

item_table varchar(50) NOT NULL default ‘’,

item_id int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

hits int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_core_log_searches’ already exists:


Table structure for table mos_core_log_searches

To be implemented in Version 4.6

CREATE TABLE mos_core_log_searches (

search_term varchar(128) NOT NULL default ‘’,

hits int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_groups’ already exists:


Table structure for table mos_groups

CREATE TABLE mos_groups (

id tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

PRIMARY KEY (id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘0’ for key 1:


Dumping data for table mos_groups

INSERT INTO mos_groups VALUES (0, ‘Public’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


INSERT INTO mos_groups VALUES (1, ‘Registered’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


INSERT INTO mos_groups VALUES (2, ‘Special’)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_mambots’ already exists:


Table structure for table mos_mambots

CREATE TABLE mos_mambots (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name varchar(100) NOT NULL default ‘’,

element varchar(100) NOT NULL default ‘’,

folder varchar(100) NOT NULL default ‘’,

access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

published tinyint(3) NOT NULL default ‘0’,

iscore tinyint(3) NOT NULL default ‘0’,

client_id tinyint(3) NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY idx_folder (published,client_id,access,folder)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (1,‘Znacznik MOSImage {wstaw obraz]’,‘mosimage’,‘content’,0,-10000,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (2,‘Znacznik MOSPagebreak’,‘mospaging’,‘content’,0,10000,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (3,‘Akceptuj dane dodatki [Legacy Mambot Includer]’,‘legacybots’,‘content’,0,1,0,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (4,‘SEF [Przyjazne adresy URL]’,‘mossef’,‘content’,0,3,1,0,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (5,‘Ocenianie artykułów [MOS Rating]’,‘mosvote’,‘content’,0,4,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (6,‘Szukaj w artykułach’,‘content.searchbot’,‘search’,0,1,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘7’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (7,‘Szukaj w katalogu WWW’,‘weblinks.searchbot’,‘search’,0,2,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘8’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (8,‘Wstaw kod programu’,‘moscode’,‘content’,0,2,0,0,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘9’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (9,‘Bez edytora WYSIWYG’,‘none’,‘editors’,0,0,0,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (10,‘Edytor TinyMCE’,‘tinymce’,‘editors’,0,0,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,‘theme=advanced’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘11’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (11,‘Przycisk MOSImage w edytorze’,‘mosimage.btn’,‘editors-xtd’,0,0,1,0,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘12’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (12,‘Przycisk MOSPagebreak w edytorze’,‘mospage.btn’,‘editors-xtd’,0,0,1,0,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘13’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (13,‘Szukaj w kontaktach’,‘contacts.searchbot’,‘search’,0,3,1,1,0,0,‘0000-00-00 00:00:00’,’’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘14’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (14, ‘Szukaj w kategoriach’, ‘categories.searchbot’, ‘search’, 0, 4, 1, 0, 0, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘15’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (15, ‘Szukaj w sekcjach’, ‘sections.searchbot’, ‘search’, 0, 5, 1, 0, 0, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘16’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (16, ‘Ukryj Email [Email Cloaking]’, ‘mosemailcloak’, ‘content’, 0, 5, 1, 0, 0, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (17, ‘GeSHi - Znacznik składni kodu’, ‘geshi’, ‘content’, 0, 5, 0, 0, 0, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (18, ‘Szukaj w wieściach RSS’, ‘newsfeeds.searchbot’, ‘search’, 0, 6, 1, 0, 0, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘19’ for key 1:


INSERT INTO mos_mambots VALUES (19, ‘Wczytaj pozycje modułów’, ‘mosloadposition’, ‘content’, 0, 6, 1, 0, 0, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_menu’ already exists:


Table structure for table mos_menu

CREATE TABLE mos_menu (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

menutype varchar(25) default NULL,

name varchar(100) default NULL,

link text,

type varchar(50) NOT NULL default ‘’,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

parent int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

componentid int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

sublevel int(11) default ‘0’,

ordering int(11) default ‘0’,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

pollid int(11) NOT NULL default ‘0’,

browserNav tinyint(4) default ‘0’,

access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

utaccess tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY componentid (componentid,menutype,published,access),

KEY menutype (menutype)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


INSERT INTO mos_menu VALUES (1, ‘mainmenu’, ‘Start’, ‘index.php?option=com_frontpage’, ‘components’, 1, 0, 10, 0, 2, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 0, 0, 0, 3, 'menu_image=-1\npageclass_sfx=\nheader=\npage_title=

0\nback_button=\nleading=1\nintro=2\

ncolumns=2\nlink=3\norderby_pri=\norderby_sec=

front\npagination=2\npagination_results=0\nimage=1\nsection=

0\nsection_link=0\ncategory=0\

ncategory_link=0\nitem_title=1\nlink_titles=\nreadmore=\nrating=

\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=0\nprint=0\nemail=0’)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_messages’ already exists:


Table structure for table mos_messages

CREATE TABLE mos_messages (

message_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,

user_id_from int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,

user_id_to int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,

folder_id int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,

date_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

state int(11) NOT NULL default ‘0’,

priority int(1) unsigned NOT NULL default ‘0’,

subject varchar(230) NOT NULL default ‘’,

message text NOT NULL,

PRIMARY KEY (message_id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_messages_cfg’ already exists:


Table structure for table mos_messages_cfg

CREATE TABLE mos_messages_cfg (

user_id int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,

cfg_name varchar(100) NOT NULL default ‘’,

cfg_value varchar(255) NOT NULL default ‘’,

UNIQUE idx_user_var_name (user_id,cfg_name)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_modules’ already exists:


Table structure for table mos_modules

CREATE TABLE mos_modules (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

title text NOT NULL,

content text NOT NULL,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

position varchar(10) default NULL,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

module varchar(50) default NULL,

numnews int(11) NOT NULL default ‘0’,

access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

showtitle tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘1’,

params text NOT NULL,

iscore tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,

client_id tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id),

KEY published (published,access),

KEY newsfeeds (module,published)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


Dumping data for table mos_modules

INSERT INTO mos_modules VALUES (1, ‘Sonda’, ‘’, 1, ‘right’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_poll’, 0, 0, 1, ‘’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (2, ‘Menu użytkownika’, ‘’, 2, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_mainmenu’, 0, 1, 1, ‘menutype=usermenu’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (3, ‘Menu serwisu’, ‘’, 1, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_mainmenu’, 0, 0, 1, ‘menutype=mainmenu’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (4, ‘Logowanie’, ‘’, 4, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_login’, 0, 0, 1, ‘’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (5, ‘Nagłówki RSS’, ‘’, 5, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_rssfeed’, 0, 0, 1, ‘’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (6, ‘Nowości’, ‘’, 5, ‘user2’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_latestnews’, 0, 0, 1, ‘’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘7’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (7, ‘Statystyka’, ‘’, 6, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 0, ‘mod_stats’, 0, 0, 1, ‘serverinfo=1\nsiteinfo=1\ncounter=1\nincrease=0\nmoduleclass_sfx=’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘8’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (8, ‘Gościmy’, ‘’, 1, ‘right’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_whosonline’, 0, 0, 1, ‘online=1\nusers=1\nmoduleclass_sfx=’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘9’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (9, ‘Popularne’, ‘’, 1, ‘user3’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_mostread’, 0, 0, 1, ‘’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (10, ‘Zmień szablon’,’’,7,‘left’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,0,‘mod_templatechooser’, 0, 0, 1, ‘show_preview=1’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘11’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (11, ‘Archiwum’, ‘’, 8, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 0, ‘mod_archive’, 0, 0, 1, ‘’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘12’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (12, ‘Sekcje’, ‘’, 9, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 0, ‘mod_sections’, 0, 0, 1, ‘’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘13’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (13, ‘W skrócie’, ‘’, 1, ‘newsflash’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_newsflash’, 0, 0, 1, ‘catid=3\r\nstyle=random\r\nitems=\r\nmoduleclass_sfx=’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘14’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (14, ‘Powiązane artykuły’, ‘’, 10, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 0, ‘mod_related_items’, 0, 0, 1, ‘’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘15’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (15, ‘Szukaj’, ‘’, 1, ‘header’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_search’, 0, 0, 0, ‘’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘16’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (16, ‘Losowy obraz’, ‘’, 9, ‘right’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_random_image’, 0, 0, 1, ‘’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (17, ‘Górne menu’, ‘’, 1, ‘top’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_mainmenu’, 0, 0, 0, 'menutype=topmenu\nmenu_style=list_flat\nmenu_images=

n\nmenu_images_align=left\nexpand_menu=

n\nclass_sfx=-nav\nmoduleclass_sfx=\nindent_image1=

0\nindent_image2=0\nindent_image3=0\nindent_image4=

0\nindent_image5=0\nindent_image6=0’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (18, ‘Bannery’, ‘’, 1, ‘banner’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_banners’, 0, 0, 0, ‘banner_cids=\nmoduleclass_sfx=\n’, 1, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘19’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (19, ‘Komponenty’,’’,2,‘cpanel’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_components’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘20’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (20, ‘Popularne’,’’,3,‘cpanel’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_popular’,0,99,1,’’,0, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘21’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (21, ‘Najnowsze’,’’,4,‘cpanel’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_latest’,0,99,1,’’,0, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘22’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (22, ‘Statystyka’,’’,5,‘cpanel’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_stats’,0,99,1,’’,0, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘23’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (23, ‘Nieprzeczytane wiadomości’,’’,1,‘header’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_unread’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘24’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (24, ‘Zalogowanych’,’’,2,‘header’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_online’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘25’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (25, ‘Menu administratora’,’’,1,‘top’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_fullmenu’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘26’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (26, ‘Pathway - Tu jesteś’,’’,1,‘pathway’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_pathway’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘27’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (27, ‘Pasek narzędzi’,’’,1,‘toolbar’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_toolbar’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘28’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (28, ‘Wiadomości’,’’,1,‘inset’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_mosmsg’,0,99,1,’’,1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘29’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (29, ‘Ikony skrótów’,’’,1,‘icon’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_quickicon’,0,99,1,’’,1,1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘31’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (31, ‘Inne menu’, ‘’, 3, ‘left’, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘mod_mainmenu’, 0, 0, 0, 'menutype=othermenu\nmenu_style=vert_indent\ncache=0\nmenu_images=

0\nmenu_images_align=0\nexpand_menu=

0\nclass_sfx=\nmoduleclass_sfx=\nindent_image=0\

nindent_image1=\nindent_image2=\nindent_image3=\nindent_image4=

\nindent_image5=\nindent_image6=’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘32’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (32, ‘Wrapper’,’’,11,‘left’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_wrapper’,0,0,1,’’,0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘33’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules VALUES (33, ‘Zalogowani’,’’,0,‘cpanel’,0,‘0000-00-00 00:00:00’,1,‘mod_logged’,0,99,1,’’,0,1)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_modules_menu’ already exists:


Table structure for table mos_modules_menu

CREATE TABLE mos_modules_menu (

moduleid int(11) NOT NULL default ‘0’,

menuid int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (moduleid,menuid)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1-1’ for key 1:


Dumping data for table mos_modules_menu

INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (1, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (2, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (3, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4-1’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (4, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5-1’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (5, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6-1’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (6, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6-27’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (6, 27)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘8-1’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (8, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘9-1’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (9, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘9-27’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (9, 27)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10-1’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (10, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘13-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (13, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘15-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (15, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (17, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (18, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘31-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_modules_menu VALUES (31, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_newsfeeds’ already exists:


Table structure for table mos_newsfeeds

CREATE TABLE mos_newsfeeds (

catid int(11) NOT NULL default ‘0’,

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name text NOT NULL,

link text NOT NULL,

filename varchar(200) default NULL,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

numarticles int(11) unsigned NOT NULL default ‘1’,

cache_time int(11) unsigned NOT NULL default ‘3600’,

checked_out tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id),

KEY published (published)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_poll_data’ already exists:


Table structure for table mos_poll_data

CREATE TABLE mos_poll_data (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

pollid int(4) NOT NULL default ‘0’,

text text NOT NULL default ‘’,

hits int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id),

KEY pollid (pollid,text(1))

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_poll_date’ already exists:


Table structure for table mos_poll_date

CREATE TABLE mos_poll_date (

id bigint(20) NOT NULL auto_increment,

date datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

vote_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

poll_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id),

KEY poll_id (poll_id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_polls’ already exists:


Table structure for table mos_polls

CREATE TABLE mos_polls (

id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,

title varchar(100) NOT NULL default ‘’,

voters int(9) NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

access int(11) NOT NULL default ‘0’,

lag int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_poll_menu’ already exists:


Table structure for table mos_poll_menu

CREATE TABLE mos_poll_menu (

pollid int(11) NOT NULL default ‘0’,

menuid int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (pollid,menuid)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_sections’ already exists:


Table structure for table mos_sections

CREATE TABLE mos_sections (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

title varchar(50) NOT NULL default ‘’,

name varchar(255) NOT NULL default ‘’,

image varchar(100) NOT NULL default ‘’,

scope varchar(50) NOT NULL default ‘’,

image_position varchar(10) NOT NULL default ‘’,

description text NOT NULL,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) unsigned NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

count int(11) NOT NULL default ‘0’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY idx_scope (scope)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_session’ already exists:


Table structure for table mos_session

CREATE TABLE mos_session (

username varchar(50) default ‘’,

time varchar(14) default ‘’,

session_id varchar(200) NOT NULL default ‘0’,

guest tinyint(4) default ‘1’,

userid int(11) default ‘0’,

usertype varchar(50) default ‘’,

gid tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (session_id),

KEY whosonline (guest,usertype)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_stats_agents’ already exists:


Table structure for table mos_stats_agents

CREATE TABLE mos_stats_agents (

agent varchar(255) NOT NULL default ‘’,

type tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘0’,

hits int(11) unsigned NOT NULL default ‘1’

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_templates_menu’ already exists:


Table structure for table mos_templates_menu

CREATE TABLE mos_templates_menu (

template varchar(50) NOT NULL default ‘’,

menuid int(11) NOT NULL default ‘0’,

client_id tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (template,menuid)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘waterandstone-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_templates_menu VALUES (‘waterandstone’, 0, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘mambo_admin_blue-0’ for key 1:


INSERT INTO mos_templates_menu VALUES (‘mambo_admin_blue’, 0, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_template_positions’ already exists:


Table structure for table mos_template_positions

CREATE TABLE mos_template_positions (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

position varchar(10) NOT NULL default ‘’,

description varchar(255) NOT NULL default ‘’,

PRIMARY KEY (id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


Dumping data for table mos_template_positions

INSERT INTO mos_template_positions VALUES (1, ‘left’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (2, ‘right’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (3, ‘top’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (4, ‘bottom’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (5, ‘inset’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (6, ‘banner’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘7’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (7, ‘header’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘8’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (8, ‘footer’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘9’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (9, ‘newsflash’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (10, ‘legals’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘11’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (11, ‘pathway’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘12’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (12, ‘toolbar’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘13’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (13, ‘cpanel’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘14’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (14, ‘user1’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘15’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (15, ‘user2’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘16’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (16, ‘user3’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (17, ‘user4’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (18, ‘user5’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘19’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (19, ‘user6’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘20’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (20, ‘user7’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘21’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (21, ‘user8’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘22’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (22, ‘user9’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘23’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (23, ‘advert1’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘24’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (24, ‘advert2’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘25’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (25, ‘advert3’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘26’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (26, ‘icon’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘27’ for key 1:


INSERT INTO mos_template_positions VALUES (27, ‘debug’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_users’ already exists:


Table structure for table mos_users

CREATE TABLE mos_users (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

username varchar(25) NOT NULL default ‘’,

email varchar(100) NOT NULL default ‘’,

password varchar(100) NOT NULL default ‘’,

usertype varchar(25) NOT NULL default ‘’,

block tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,

sendEmail tinyint(4) default ‘0’,

gid tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘1’,

registerDate datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

lastvisitDate datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

activation varchar(100) NOT NULL default ‘’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY usertype (usertype),

KEY idx_name (name)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_usertypes’ already exists:


Table structure for table mos_usertypes

CREATE TABLE mos_usertypes (

id tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

mask varchar(11) NOT NULL default ‘’,

PRIMARY KEY (id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘0’ for key 1:


Dumping data for table mos_usertypes

INSERT INTO mos_usertypes VALUES (0, ‘superadministrator’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


INSERT INTO mos_usertypes VALUES (1, ‘administrator’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


INSERT INTO mos_usertypes VALUES (2, ‘editor’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


INSERT INTO mos_usertypes VALUES (3, ‘user’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_usertypes VALUES (4, ‘author’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5’ for key 1:


INSERT INTO mos_usertypes VALUES (5, ‘publisher’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6’ for key 1:


INSERT INTO mos_usertypes VALUES (6, ‘manager’, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_weblinks’ already exists:


Table structure for table mos_weblinks

CREATE TABLE mos_weblinks (

id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,

catid int(11) NOT NULL default ‘0’,

sid int(11) NOT NULL default ‘0’,

title varchar(250) NOT NULL default ‘’,

url varchar(250) NOT NULL default ‘’,

description varchar(250) NOT NULL default ‘’,

date datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

hits int(11) NOT NULL default ‘0’,

published tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

checked_out int(11) NOT NULL default ‘0’,

checked_out_time datetime NOT NULL default ‘0000-00-00 00:00:00’,

ordering int(11) NOT NULL default ‘0’,

archived tinyint(1) NOT NULL default ‘0’,

approved tinyint(1) NOT NULL default ‘1’,

params text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY catid (catid,published,archived)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_core_acl_aro’ already exists:


Table structure for table mos_core_acl_aro

CREATE TABLE mos_core_acl_aro (

aro_id int(11) NOT NULL auto_increment,

section_value varchar(240) NOT NULL default ‘0’,

value varchar(240) NOT NULL default ‘’,

order_value int(11) NOT NULL default ‘0’,

name varchar(255) NOT NULL default ‘’,

hidden int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (aro_id),

UNIQUE KEY section_value_value_aro (section_value,value),

UNIQUE KEY mos_gacl_section_value_value_aro (section_value,value),

KEY hidden_aro (hidden),

KEY mos_gacl_hidden_aro (hidden)

) TYPE=MyISAM,

DEFAULT CHARACTER SET latin1

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_core_acl_aro_groups’ already exists:


CREATE TABLE mos_core_acl_aro_groups (

group_id int(11) NOT NULL auto_increment,

parent_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

name varchar(255) NOT NULL default ‘’,

lft int(11) NOT NULL default ‘0’,

rgt int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (group_id),

KEY parent_id_aro_groups (parent_id),

KEY mos_gacl_parent_id_aro_groups (parent_id),

KEY mos_gacl_lft_rgt_aro_groups (lft,rgt)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17’ for key 1:


Dumping data for table mos_core_acl_aro_groups

INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (17,0,‘ROOT’,1,22)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘28’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (28,17,‘USERS’,2,21)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘29’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (29,28,‘Public Frontend’,3,12)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (18,29,‘Registered’,4,11)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘19’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (19,18,‘Author’,5,10)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘20’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (20,19,‘Editor’,6,9)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘21’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (21,20,‘Publisher’,7,8)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘30’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (30,28,‘Public Backend’,13,20)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘23’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (23,30,‘Manager’,14,19)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘24’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (24,23,‘Administrator’,15,18)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘25’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_groups VALUES (25,24,‘Super Administrator’,16,17)

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_core_acl_groups_aro_map’ already exists:


Table structure for table mos_core_acl_groups_aro_map

CREATE TABLE mos_core_acl_groups_aro_map (

group_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

section_value varchar(240) NOT NULL default ‘’,

aro_id int(11) NOT NULL default ‘0’,

UNIQUE KEY group_id_aro_id_groups_aro_map (group_id,section_value,aro_id)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Table ‘mos_core_acl_aro_sections’ already exists:


Table structure for table mos_core_acl_aro_sections

CREATE TABLE mos_core_acl_aro_sections (

section_id int(11) NOT NULL auto_increment,

value varchar(230) NOT NULL default ‘’,

order_value int(11) NOT NULL default ‘0’,

name varchar(230) NOT NULL default ‘’,

hidden int(11) NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (section_id),

UNIQUE KEY value_aro_sections (value),

UNIQUE KEY mos_gacl_value_aro_sections (value),

KEY hidden_aro_sections (hidden),

KEY mos_gacl_hidden_aro_sections (hidden)

) TYPE=MyISAM

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10’ for key 1:


INSERT INTO mos_core_acl_aro_sections VALUES (10,‘users’,1,‘Users’,0);

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


$Id: sample_data.sql,v 1.7 2005/11/30 05:10:28 cauld Exp $

Dumping data for table mos_banner

INSERT INTO mos_banner VALUES (3, 2, ‘’, ‘Mambo Needs You!’, 0, 31, 0, ‘RecruitmentBanner.gif’, 'http://www.mamboserver.com/index.php?option=com_content&task=

blogcategory&id=65&Itemid=109’, ‘2005-11-18 20:55:34’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, NULL)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_banner VALUES (4, 2, ‘’, ‘Support Mambo Foundation’, 0, 40, 0, ‘SupportMFBanner.gif’, 'http://mambo-foundation.org/content/view/11/27/’, ‘2005-11-18 20:58:11’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, NULL)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘5’ for key 1:


INSERT INTO mos_banner VALUES (5, 2, ‘’, ‘Mambo Foundation (Clean)’, 0, 39, 0, ‘mamboFoundation_468_60.gif’, 'http://mambo-foundation.org/content/view/11/27/’, ‘2005-11-18 20:59:07’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, NULL)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘6’ for key 1:


INSERT INTO mos_banner VALUES (6, 2, ‘’, ‘MamboLove’, 0, 43, 0, ‘mambolove1.jpg’, 'http://www.mambolove.com’, ‘2005-11-18 20:59:53’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, NULL)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


Dumping data for table mos_bannerclient

INSERT INTO mos_bannerclient VALUES (2, ‘Mambo Foundation’, ‘Mambo Foundation’, 'info@mambo-foundation.org’, ‘’, 0, ‘00:00:00’, NULL)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘2’ for key 1:


Dumping data for table mos_categories

INSERT INTO mos_categories VALUES (2, 0, ‘Mambo’, ‘Mambo’, ‘clock.jpg’, ‘com_weblinks’, ‘left’, ‘Wybór linków powiązanych z projektem Mambo.’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 0, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘3’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (3, 0, ‘W skrócie’, ‘W skrócie’, ‘’, ‘2’, ‘left’, ’ :: Nota wyjaśniającaTa kategoria, i jej nadrzędna sekcja, nie są bezpośrednio podpięte\r\npod żaden z linków w menu, a co za tym idzie - dostępne bezpośrednio z poziomu\r\nstrony głównej serwisu. Artykuły zawarte w tej sekcji i jej kategoriach stosowane są jedynie do wyświetlania w module W skrócie. Zobacz też, MODUŁY>MODUŁY SERWISU>W SKRÓCIE ::’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’, 1, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘4’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (4, 0, ‘Mambo’, ‘Mambo’, ‘’, ‘com_newsfeeds’, ‘left’, ‘’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 4, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘14’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (14, 0, ‘Web Development’, ‘Web Development’, ‘’, ‘com_newsfeeds’, ‘left’, ‘’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 2, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘10’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (10, 0, ‘Linux’, ‘Linux’, ‘’, ‘com_newsfeeds’, ‘left’, ’

\r\n’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 5, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘13’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (13, 0, ‘Open Source’, ‘Open Source’, ‘’, ‘com_newsfeeds’, ‘left’, ‘’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 3, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘12’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (12, 0, ‘Kontakty’, ‘Kontakty’, ‘’, ‘com_contact_details’, ‘left’, ‘Szczegóły na temat danych kontaktowych’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 0, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘15’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (15, 0, ‘General Interest’, ‘General Interest’, ‘’, ‘com_newsfeeds’, ‘left’, ‘’, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 1, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘16’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (16, 0, ‘Pierwsze kroki’, ‘Pierwsze kroki’, ‘’, ‘4’, ‘left’, 'Pierwsze kroki\r\n

_ :: Nota wyjaśniająca _ – Ten zestaw artukułów został\r\nużyty do zademonstrowania sposobu logicznego uporządkowania\r\ntreści i wyświetlenia ich w serwisie. Widzisz tu przykład “płaskiej” hierarchii\r\ntreści. Jest tylko jeden poziom artykułów, więc utworzona została\r\nsekcja o nazwie “Pierwsze kroki” a później w tej sekcji\r\nkategoria o tej samej nazwie (“Pierwsze kroki”). Następnie przyporządkowano\r\nartykuły do tej kategorii i utworzono element Menu serwisu o nazwie\r\n"Pierwsze kroki". Kiedy element menu był już gotów, wybrano “Tabela -\r\nartykuły z kategorii” jako opcję formatowania tekstu, która dała wygląd tabeli\r\nzawierającej poniżej artykuły. W każdym z artykułów z tej\r\nkategorii użyliśmy zakładki Parametry aby włączyć\r\nopcję Ocenianie. Zauważ, że artykuł Jak wycisnąć z Mambo wszystko co się da? demonstruje jak utworzyć artykuł wielostronnicowy. _ :: _

\r\n\r\n

', 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 1, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘17’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (17, 0, ‘Zarządzanie użytkownikami’, ‘Zarządzanie użytkownikami’, ‘taking_notes.jpg’, ‘3’, ‘left’, 'Zarządzanie użytkownikami\r\n

_ :: Nota wyjaśniająca _ – Link “Zarządzanie użytkownikami”\r\nw Menu serwisu jest częścią “FAQs”. Mambo umożliwia\r\nautomatyczne tworzenie sub-menu, w momencie tworzenia nowego elementu\r\nmenu. Format, jaki został wybrany dla tego elementu menu to “Tabela - Artykuły\r\nz kategorii” który wyświetla listę artykułów z kategorii w formacie tabeli. Opcje Kolejność i Filtr są\r\nkontrolowane przez ustawienia parametrów dla tego elementu menu. Poprzez\r\nsekcje ustawiamy w parametrach każdego artykułu\r\nwyświetlanie przycisku Wróć, oraz ukrycie ikon PDF i Drukuj. _ :: _

\r\n\r\n

', 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 3, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘19’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (19, 0, ‘Zarządzanie artykułami’, ‘Zarządzanie artykułami’, ‘articles.jpg’, ‘3’, ‘left’, 'Zarządzanie artykułami\r\n

_ :: Nota wyjaśniająca _ – Link “Zarządzanie artykułami”\r\nw Menu serwisu jest częścią “FAQs”. Mambo umożliwia\r\nautomatyczne tworzenie sub-menu, w momencie tworzenia nowego elementu\r\nmenu. Format, jaki został wybrany dla tego elementu menu to “Tabela - Artykuły\r\nz kategorii” który wyświetla listę artykułów z kategorii w formacie tabeli. Opcje Kolejność i Filtr są\r\nkontrolowane przez ustawienia parametrów dla tego elementu menu. Poprzez\r\nsekcje ustawiamy w parametrach każdego artykułu\r\nwyświetlanie przycisku Wróć, oraz ukrycie ikon PDF i Drukuj. _ :: _

\r\n\r\n

\r\n\r\n

', 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 2, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘18’ for key 1:


INSERT INTO mos_categories VALUES (18, 0, ‘Mambo i bezpieczeństwo’, ‘Mambo i bezpieczeństwo’, ‘key.jpg’, ‘3’, ‘left’, 'Mambo i bezpieczeństwo\r\n

_ :: Nota wyjaśniająca _ – Link “Mambo andSecurity”\r\nw Menu serwisu jest częścią “FAQs”. Mambo umożliwia\r\nautomatyczne tworzenie sub-menu, w momencie tworzenia nowego elementu\r\nmenu. Format, jaki został wybrany dla tego elementu menu to “Tabela - Artykuły\r\nz kategorii” który wyświetla listę artykułów z kategorii w formacie tabeli. Opcje Kolejność i Filtr są\r\nkontrolowane przez ustawienia parametrów dla tego elementu menu. Poprzez\r\nsekcje ustawiamy w parametrach każdego artykułu\r\nwyświetlanie przycisku Wróć, oraz ukrycie ikon PDF i Drukuj. _ :: _

\r\n\r\n

', 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, NULL, 1, 0, 0, ‘’)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘1’ for key 1:


Dumping data for table mos_contact_details

INSERT INTO mos_contact_details VALUES (1, ‘Nazwa’, ‘Stanowisko’, ‘Ulica’, ‘Miasto’, ‘Województwo’, ‘Kraj’, ‘Kod’, ‘Telefon’, ‘Fax’, ‘Dodatkowe informacje’, ‘asterisk.png’, ‘top’, 'email@email.com’, 1, 1, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, 1, ‘’, 0, 12, 0)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘22’ for key 1:


Dumping data for table mos_content

INSERT INTO mos_content VALUES (22, ‘Czy mogę pokazać róznym użytkownikom różne artykuły?’, ‘Czy mogę pokazać róznym użytkownikom różne artykuły?’, 'Tak, ale z pewnymi ograniczeniami. Menadżer użytkowników Mambo aktualnie obsługuje tylko kilka\r\npoziomów (“grup”) użytkowników. Możesz pokazać rózne treści różnym grupom,\r\nale nie możesz pokazać indywidualnym użytkownikom unikalnego zestawu\r\nartykułów. Inaczej mówiąc, każdy użytkownik w grupie będzie widział te same\r\ntreści co inni członkowie tej grupy. Jeśli naprawdę potrzebujesz takiej\r\nfunkcjonalności, poszukaj komponentów innych producentów, które dadzą Ci\r\ntę dodatkową elastyczność.

', ‘’, 1, 3, 0, 17, ‘2005-11-22 02:16:17’, 62, ‘’, ‘2005-11-22 07:42:06’, 62, 0, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘2005-11-22 00:00:00’, ‘0000-00-00 00:00:00’, ‘’, ‘’, 'pageclass_sfx=\nback_button=1\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=

0\nsection_link=0\ncategory=

0\ncategory_link=0\nrating=0\nauthor=0\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=0\nprint=

0\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=’, 4, 0, 2, ‘’, ‘’, 0, 1)

= = = = = = = = = =

SQL=Duplicate entry ‘23’ for key 1&

lol czlowieku… wszedzie masz czarno na bialym napisane - DUPLICATE ENTRY, TABLE ALREADY EXISTS ! wyczysc najpierw baze na ktorej instalujesz mambo bo juz sa tam jakies tabele i dlatego Ci nei dziala… wyczysc baze i zainstaluj jeszcze raz

Tyle to już zrobiłem. Nawet kilka razy czyściłem baze i ciągle to samo. Więc to nie jest przyczyna tego :slight_smile:

to nie wiem w jaki sposob to robisz… wyglada to tak jakby instalator dwa razy wykonywal zapytanie…

a moze zdradzisz nam na jakim serverze to instalujesz ?

Na yoyo :expressionless:

Nie wiem czy tam możesz założyć tylko jedną bazę danych ale jeżeli nie to załórz nową i zainstaluj mambo korzystając z nowej. :slight_smile: