Problem z instalacją MinGW - GDB debbuger


(Redcap1101) #1

Zrobiłem wszystko jak tutaj radzą :

http://www.mingw.org/wiki/Getting_Started

Tzn, pościągałem i zainstalowałem tak żeby pokrywały się katalogi nastepujące pakiety:

binutils, gcc-core, mingw-runtime, w32api, gcc-g++, gcc-objc

No i wszystko jest dobrze do mometu kiedy chce zainstalować gdb debbuger.

Chce podmieniać jakieś pliki, mam na to zezwolić?