Problem z instalacją obsługi mp3 pod Fedora 11


(Azazel33) #1

Witam, to znowu ja - wiadomo że każdy lubi posłuchać dobrą muzykę ale ja niemam kodeków, próbuje instalować ale nie daje rady - wywala bład

[root@localhost /]# yum -y install gstreamer-plugins-bad

Wczytane wtyczki: refresh-packagekit

Ustawianie procesu instalacji

Rozwiązywanie zależności

Pozostały niezakończone transakcje. Rozważ wykonanie yum-complete-transaction, aby najpierw je zakończyć.

--> Wykonywanie sprawdzania transakcji

---> Pakiet gstreamer-plugins-bad.i586 0:0.10.13-7.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libass.so.4 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libmplex2-1.9.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libofa.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libmms.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libmimic.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libmjpegutils-1.9.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libdirectfb-1.2.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libmpeg2encpp-1.9.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libfusion-1.2.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libcdaudio.so.1 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libdirect-1.2.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libfaac.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libdvdnav.so.4 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Przetwarzanie zależności: libcelt.so.0 dla pakietu: gstreamer-plugins-bad

--> Wykonywanie sprawdzania transakcji

---> Pakiet celt.i586 0:0.5.2-2.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet directfb.i586 0:1.2.9-2.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libvncclient.so.0 dla pakietu: directfb

--> Przetwarzanie zależności: libsysfs.so.2 dla pakietu: directfb

--> Przetwarzanie zależności: libts-0.0.so.0 dla pakietu: directfb

--> Przetwarzanie zależności: libvncserver.so.0 dla pakietu: directfb

---> Pakiet faac.i586 0:1.28-1.fc11.1 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libmp4v2.so.0 dla pakietu: faac

---> Pakiet libass.i586 0:0.9.7-1.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libenca.so.0 dla pakietu: libass

---> Pakiet libcdaudio.i586 0:0.99.12p2-12.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libdvdnav.i586 0:4.1.3-2.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libmimic.i586 0:1.0.4-3.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libmms.i586 0:0.4-4.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libofa.i586 0:0.9.3-15.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libfftw3.so.3 dla pakietu: libofa

---> Pakiet mjpegtools-libs.i586 0:1.9.0-1.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libquicktime >= 0.9.8 dla pakietu: mjpegtools-libs

--> Przetwarzanie zależności: libquicktime.so.0 dla pakietu: mjpegtools-libs

--> Wykonywanie sprawdzania transakcji

---> Pakiet enca.i586 0:1.9-5.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet fftw.i586 0:3.2.1-2.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libmp4v2.i586 0:1.5.0.1-9.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libquicktime.i586 0:1.1.1-2.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libsysfs.i586 0:2.1.0-5.fc11 zostanie zaktualizowany

---> Pakiet libvncserver.i586 0:0.9.7-2.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Przetwarzanie zależności: libminilzo.so.0 dla pakietu: libvncserver

---> Pakiet tslib.i586 0:1.0-1.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Wykonywanie sprawdzania transakcji

---> Pakiet lzo-minilzo.i586 0:2.03-2.fc11 zostanie zaktualizowany

--> Zakończono rozwiązywanie zależności


Rozwiązano zależności


================================================================================

 Pakiet Architektura

               Wersja Repozytorium Rozmiar

================================================================================

Instalowanie:

 gstreamer-plugins-bad i586 0.10.13-7.fc11 rpmfusion-free-updates 1.1 M

Instalowanie, aby rozwiązać zależności:

 celt i586 0.5.2-2.fc11 fedora 52 k

 directfb i586 1.2.9-2.fc11 updates 1.2 M

 enca i586 1.9-5.fc11 fedora 121 k

 faac i586 1.28-1.fc11.1 rpmfusion-free 87 k

 fftw i586 3.2.1-2.fc11 fedora 1.2 M

 libass i586 0.9.7-1.fc11 updates 61 k

 libcdaudio i586 0.99.12p2-12.fc11 fedora 42 k

 libdvdnav i586 4.1.3-2.fc11 fedora 88 k

 libmimic i586 1.0.4-3.fc11 rpmfusion-free-updates 31 k

 libmms i586 0.4-4.fc11 rpmfusion-free 41 k

 libmp4v2 i586 1.5.0.1-9.fc11 updates 259 k

 libofa i586 0.9.3-15.fc11 fedora 65 k

 libquicktime i586 1.1.1-2.fc11 rpmfusion-free 339 k

 libsysfs i586 2.1.0-5.fc11 fedora 48 k

 libvncserver i586 0.9.7-2.fc11 updates 172 k

 lzo-minilzo i586 2.03-2.fc11 fedora 13 k

 mjpegtools-libs i586 1.9.0-1.fc11 rpmfusion-free 274 k

 tslib i586 1.0-1.fc11 updates 55 k


Podsumowanie transakcji

================================================================================

Instalowanie 19 pakietów   

Aktualizowanie 0 pakietów   

Usuwanie 0 pakietów   


Całkowity rozmiar: 5.2 M

Pobieranie pakietów:

Wykonywanie rpm_check_debug

Wykonywanie testu transakcji

Zakończono test transakcjiBłąd podczas sprawdzania transakcji:

 file /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstsiren.so from install of gstreamer-plugins-bad-0.10.13-7.fc11.i586 conflicts with file from package gstreamer-plugins-farsight-0.12.10-2.fc11.i586


Podsumowanie błędów

-------------------

I niewiem co z tym fantem zrobić.


(roobal) #2

Może najpierw zrób to co pisze program:

Rozważ wykonanie yum-complete-transaction, aby najpierw je zakończyć.

Skoro pakiety:

Błąd podczas sprawdzania transakcji:

 file /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstsiren.so from install of gstreamer-plugins-bad-0.10.13-7.fc11.i586 conflicts with file from package gstreamer-plugins-farsight-0.12.10-2.fc11.i586

są w konfliktach to usuń pakiet, powodujący konflikt.

Pozdrawiam!

PS. Partykułę "nie" z czasownikami pisze się rozdzielnie! :slight_smile: