Problem z instalacją VC++ 2008

Przy próbie instalacji VC++ 2008 występuje błąd przy: .NET Framework 3.5 SP1

Wyskakuje error (setup.exe crashed. Please send report.), instalacja jest przerywana.

Dodane 27.02.2009 (Pt) 11:23

Opis:

 Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU has encountered a problem during setup. Setup did not complete correctly. 


Podpis problemu:

 Nazwa zdarzenia problemu:	VisualStudio8Setup

 Podpis problemu: 01:	10860

 Podpis problemu: 02:	9.0.30729.01_ORCAS_X86_NET

 Podpis problemu: 03:	PR

 Podpis problemu: 04:	INST

 Podpis problemu: 05:	F

 Podpis problemu: 06:	gencomp710,{168d82f8-ac6b-4b55-804f-2ae51ac4b

 Podpis problemu: 07:	BASERET_UNKNOWN

 Podpis problemu: 08:	-

 Podpis problemu: 09:	1

 Podpis problemu: 10:	-

 Wersja systemu operacyjnego:	6.0.6001.2.1.0.256.1

 Identyfikator ustawień regionalnych:	1045


Dodatkowe informacje o problemie:

 LCID:	1033


Przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji:

 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0415

Oto opis problemu :frowning: