Problem z instlacją kadu


(3dm Racek) #1

Gdy instalujekadu pojawia mi się komunikat z błędem ...


(Czarno to widzę...) #2

Proszę gotowy pakiet dla Mandrake'a. Instalujesz jako root poleceniem rpm -ivh kadu-0.3.9-2mdk.i586.rpm.

Błąd wynika z tego, że albo nie masz kompilatora albo masz niepełny pakiet źródłowy.


(3dm Racek) #3

No jaja :o

pisze, że wszystko zainstalowane a ja nawet nie wiem gdzie :expressionless:


(Czarno to widzę...) #4

:hahaha:

wpisz w konsoli whereis kadu

Pewnie będzie w /usr/bin/kadu.

Jeśli masz KDE, naciśnij Alt+F2 i wpisz "kadu".


(3dm Racek) #5

Już sobie poradziłem :smiley:

Looknij proszę jeszcze na mój ostatni post o NTFS ... :frowning: