Problem z internetem (logi)


(Wsk89) #1

Witam mam taki problem że dzisiaj strasznie internet zaczął wolno chodzić strony sie nie chcą wczytywać bądź bardzo wolno, wczoraj było wszystko wporządku. Zauważyłem również że pojawia się proces iexplore.exe(pomimo że wogóle nie używam IE tylko FF) zakończywszy proces w menadżerze zadań pojawia sie on znowu i zamula kompa przy okazji.Dla porównania screan procesów(otworzony IE)ma nazwe uzytkownika WozakMatu czyli ok, a ten drugi naz. użytk. SYSTEM i ciągle się pojawia jak zamykam. http://uploads.pl/uploads/73e05bb71f.jpg

Daje jeszcze logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:17:35, on 2006-11-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

D:\Avast\ashDisp.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\System32\3Com_DMI\3CDMINIC.EXE

D:\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\al120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\moziila\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

F:\Instalki\HijackThis.exe

F:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Adobe reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - D:\ReGetDx\iebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: raid_tool.exe.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: &Pobierz przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz &wszystko przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\flash get\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\flash get\FlashGet\jc_all.htm

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

O23 - Service: 3Com DMI Agent (3ComDMIService) - 3Com Corporation - C:\WINDOWS\System32\3Com_DMI\3CDMINIC.EXE

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\al120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

to robie piewszy raz mam nadziej że dobrze:

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AQQ" = "D:\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"ishost.exe" = "ishost.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Smapp" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"HP Software Update" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"" ["Hewlett-Packard"]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" ["HP"]

"HP Component Manager" = ""C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

"DeviceDiscovery" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" ["Hewlett-Packard"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"avast!" = "D:\Avast\ashDisp.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Adobe reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{16664845-0E00-11D2-8059-000000000000}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "ClickCatcher MSIE handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll" ["ReGet Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Avast\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> rpcc\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Avast\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Avast\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoFavoritesMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove Favorites menu from Start Menu}


"NoRecentDocsMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoFind" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoRun" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSetFolders" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoRealMode" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoClose" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoNetHood" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoActiveDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Disable Active Desktop}


"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|

Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}


"ForceActiveDesktopOn" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Enable Active Desktop}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"NoDispCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Remove Display in Control Panel}


"NoDispSettingsPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDevMgrPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSecCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoPrintSharing" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoNestSetup" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options|

Remove Task Manager}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\WozakMatu\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\WozakMatu\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "WozakMatu" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"raid_tool.exe" -> shortcut to: "C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215}" = "ReGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "ReGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\ReGetDx\iebar.dll" ["ReGet Software"]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{16664849-0E00-11D2-8059-000000000000}\(Default) = "MSIE Spy"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll" ["ReGet Software"]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


3Com DMI Agent, 3ComDMIService, "C:\WINDOWS\System32\3Com_DMI\3CDMINIC.EXE" ["3Com Corporation"]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Avast\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Avast\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Avast\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Crypkey License, Crypkey License, "crypserv.exe" ["Kenonic Controls Ltd."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "D:\al120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt09\Driver = "hpzsnt09.dll" ["HP"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 416 seconds, including 18 seconds for message boxes)

z góry dziękuje za wszelką pomoc


(Bbieniol) #2

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

Klikasz X i restart kompa :slight_smile:

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Usuń Hijackiem ten wpis:

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(Wsk89) #3

nowe logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:35:05, on 2006-11-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

D:\Avast\ashDisp.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\System32\3Com_DMI\3CDMINIC.EXE

D:\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\al120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Avast\ashWebSv.exe

D:\moziila\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

F:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Adobe reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - D:\ReGetDx\iebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: raid_tool.exe.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: &Pobierz przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz &wszystko przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\flash get\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\flash get\FlashGet\jc_all.htm

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: 3Com DMI Agent (3ComDMIService) - 3Com Corporation - C:\WINDOWS\System32\3Com_DMI\3CDMINIC.EXE

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\al120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AQQ" = "D:\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Smapp" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"HP Software Update" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"" ["Hewlett-Packard"]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" ["HP"]

"HP Component Manager" = ""C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

"DeviceDiscovery" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" ["Hewlett-Packard"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"avast!" = "D:\Avast\ashDisp.exe" [null data]

"MSConfig" = "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Adobe reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{16664845-0E00-11D2-8059-000000000000}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "ClickCatcher MSIE handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll" ["ReGet Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Avast\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Avast\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Avast\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\winrar\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoFavoritesMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove Favorites menu from Start Menu}


"NoRecentDocsMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoFind" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoRun" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSetFolders" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoRealMode" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoClose" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoNetHood" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoActiveDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Disable Active Desktop}


"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|

Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}


"ForceActiveDesktopOn" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Enable Active Desktop}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"NoDispCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Remove Display in Control Panel}


"NoDispSettingsPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDevMgrPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSecCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoPrintSharing" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoNestSetup" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options|

Remove Task Manager}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\WozakMatu\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\WozakMatu\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "WozakMatu" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"raid_tool.exe" -> shortcut to: "C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe" ["VIA"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215}" = "ReGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "ReGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\ReGetDx\iebar.dll" ["ReGet Software"]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{16664849-0E00-11D2-8059-000000000000}\(Default) = "MSIE Spy"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll" ["ReGet Software"]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


3Com DMI Agent, 3ComDMIService, "C:\WINDOWS\System32\3Com_DMI\3CDMINIC.EXE" ["3Com Corporation"]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Avast\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Avast\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Avast\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Crypkey License, Crypkey License, "crypserv.exe" ["Kenonic Controls Ltd."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "D:\al120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt09\Driver = "hpzsnt09.dll" ["HP"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 48 seconds.

---------- (total run time: 265 seconds)

Po wykonaniu owych czynności zauważyłem poprawe szybkości internetu, a także brak procesu iexplore.exe. Dziękuje Bieniol za udzielenie pomocy mam nadzieję że loga będą już poprawne.


(Joan Sunshine) #4

Log z HJT jest czysty na moje początkujące oko. Silenta lepiej żeby przejrzał ktoś inny.

Zainstaluj Service Packa 2 :slight_smile:


(Bbieniol) #5

Silent również czysty :slight_smile:

Zaptaszkuj okno msconfig przy starcie systemu :slight_smile: