Problem z internetem - nie mogę wyświetlać stron www


(Marcin Kawecki3) #1

Mam problem, mianowicie:

gdy podłączam komputer do internetu za pomocą telefonu(tethering usb) z wifi mam połączenie z internetem ale nie mogę otwierać stron www ani żadnych komunikatorów.

Gdy wejdę we właściwości sieci mam:

ipv4 internet

ipv6 brak połączenia z siecią

Jak to naprawić bym mógł normalnie używać internetu?


(Agatonster) #2

maron99 ,

Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(roobal) #3

Korzystasz z połączenia 3G czy udostępniasz połączenie z WiFi? Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

route print

(Marcin Kawecki3) #4

Udostępniam z wifi a tu są wyniki

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrze�one.


C:\Users\Marcin>ipconfig/all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Marcin-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ w�z�a . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP w��czony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy w��czony. . . . : Nie


Karta Ethernet Tether Network Connection:


  Stan no�nika . . . . . . . . . . .: No�nik od��czony

  Sufiks DNS konkretnego po��czenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Tether Ethernet Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-50-F2-00-00-01

  DHCP w��czone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja w��czona . . . . : Tak


Karta Ethernet Po��czenie lokalne 6:


  Sufiks DNS konkretnego po��czenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device

 #4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-65-61-3D-6C-08

  DHCP w��czone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja w��czona . . . . : Tak

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.42.96(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzier�awa uzyskana. . . . . . . . : 27 pa�dziernika 2013 19:47:43

  Dzier�awa wygasa. . . . . . . . . : 27 pa�dziernika 2013 20:47:42

  Brama domy�lna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

                    192.168.42.129

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : W��czony


Karta Ethernet Po��czenie lokalne:


  Stan no�nika . . . . . . . . . . .: No�nik od��czony

  Sufiks DNS konkretnego po��czenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 50-E5-49-3C-0A-0B

  DHCP w��czone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja w��czona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{1E4CE1C3-68FA-45B7-950E-F352C6232574}:


  Stan no�nika . . . . . . . . . . .: No�nik od��czony

  Sufiks DNS konkretnego po��czenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP w��czone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja w��czona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{A5903F2E-A4D6-4B6C-809B-CD572433E2D9}:


  Stan no�nika . . . . . . . . . . .: No�nik od��czony

  Sufiks DNS konkretnego po��czenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP w��czone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja w��czona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{9EBB4B8D-CE22-40F3-B8B1-35E65C8D3D60}:


  Stan no�nika . . . . . . . . . . .: No�nik od��czony

  Sufiks DNS konkretnego po��czenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP w��czone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja w��czona . . . . : Tak

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Marcin>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 21...02 50 f2 00 00 01 ......Tether Ethernet Adapter

 17...02 65 61 3d 6c 08 ......Remote NDIS based Internet Sharing Device

 11...50 e5 49 3c 0a 0b ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.42.96 266

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.42.129 192.168.42.96 10

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.42.0 255.255.255.0 On-link 192.168.42.96 266

  192.168.42.96 255.255.255.255 On-link 192.168.42.96 266

  192.168.42.255 255.255.255.255 On-link 192.168.42.96 266

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.42.96 266

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.42.96 266

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 Domyślne

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.25.1 1

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Je�li Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 17 266 fe80::/64 On-link

 17 266 fe80::38ef:c97a:2cad:8ef7/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 17 266 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

(roobal) #5

Masz lekki bałagan w konfiguracji protokołu IP. Rozłącz to wszystko i skonfiguruj na nowo. Usuń z tablicy routingu trasy stałe. Wykonaj poniższe polecenie z prawami administratora, tj. uruchom wiersz poleceń jako administrator i wykonaj takie polecenie.

route delete 0.0.0.0

Jeśli nie wiesz jak uruchomić wiersz poleceń jako administrator, wykonaj te polecenie w taki sposób.

runas /user:administrator "route delete 0.0.0.0"

(Marcin Kawecki3) #6

Niestety to niepomogło


(roobal) #7

Spróbuj zresetować stos TCP/IP oraz katalog Winsock.

netsh int ip reset

netsh winsock reset

(Marcin Kawecki3) #8

Użyłem poleceń a potem narzędzia do rozwiązania problemów i wyskoczył mi komunikat:

Ten komputer jest prawdopodobnie skonfigurowany poprawnie ale urządzenie lub zasób nie odpowiada.


(adam9870) #9

Wpisz w Wierszu polecenia:

ping 8.8.8.8

i pokaż wynik.


(Marcin Kawecki3) #10
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrze�one.


C:\Users\Marcin>ping 8.8.8.8


Badanie 8.8.8.8 z 32 bajtami danych:

Odpowied� z 8.8.8.8: bajt�w=32 czas=56ms TTL=49

Odpowied� z 8.8.8.8: bajt�w=32 czas=71ms TTL=49

Odpowied� z 8.8.8.8: bajt�w=32 czas=57ms TTL=49

Odpowied� z 8.8.8.8: bajt�w=32 czas=56ms TTL=49


Statystyka badania ping dla 8.8.8.8:

  Pakiety: Wys�ane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas b��dzenia pakiet�w w millisekundach:

  Minimum = 56 ms, Maksimum = 71 ms, Czas �redni = 60 ms

Słyszałeś o czymś takim jak tag code? Proszę go używać przy wklejaniu logów.

roobal


(roobal) #11

Połączenie z siecią masz już poprawnie skonfigurowane, pokaż jeszcze czy system potrafi korzystać z DNS.

nslookup dobreprogramy.pl

(Marcin Kawecki3) #12
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrze�one.


C:\Users\Marcin>nslookup dobreprogramy.pl

Serwer: UnKnown

Address: 192.168.42.129


Nieautorytatywna odpowied�:

Nazwa: dobreprogramy.pl

Address: 194.0.171.150

(roobal) #13

DNS odpowiada, więc wszystko powinno działać. Zmien ewentualnie adres DNS, możesz zmienić albo na hoście, albo w ustawieniach routera.


(Marcin Kawecki3) #14

Problem nie ustępuje. Czy może to być wina niedziałającego ipv6?


(roobal) #15

IPv6 nie ma tu nic do rzeczy. Przeglądarka wyświetla jakiś błąd albo informację? Co to jest w ogóle za telefon? W jaki dokładnie sposób udostępniasz połączenie?


(Marcin Kawecki3) #16

Przeglądarka wyświetla błąd tak jak bym nie miał połączenia z internetem.

Telefeon samsung galaxy s2 z androidem 4.1.2

Udostępniam przez kabel usb.

Dodane 30.10.2013 (Śr) 21:40

Problem rozwiązany

Zmieniłem antywirusa i wszystko działa