Problem z internetem + sprawdzenie logów


(Dragonvegeta) #1

Proszę o sprawdzenie logów z hiajckthis i combofix, gdyż mam problemy z netem a dokładniej mój cały upload niby jest cały czas wykorzystywany.

Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:44:30, on 2009-09-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ZDWLan Utility.lnk = C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHRegInCDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 6197 bytes

combofix

ComboFix 09-09-22.03 - k1 2009-09-23 16:31.2.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.3070.2619 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\k1\Moje dokumenty\Downloads\ComboFix.exe

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Microsoft\Clip Organizer\mstore10.mgc

c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Microsoft\Clip Organizer\Offic10.MGC

c:\program files\driver

c:\windows\system32\ieuinit.inf


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-08-23 do 2009-09-23 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-09-11 16:12 . 2009-09-11 16:12	--------	d-----w-	c:\program files\Hero Editor

2009-09-11 16:02 . 2009-09-11 16:12	249856	------w-	c:\windows\Setup1.exe

2009-09-11 16:02 . 2009-09-11 16:12	73216	----a-w-	c:\windows\ST6UNST.EXE

2009-09-06 13:18 . 2009-09-06 13:18	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\gtk-2.0

2009-09-06 13:18 . 2009-09-06 13:18	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\.thumbnails

2009-09-06 11:49 . 2009-09-15 19:42	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\.gimp-2.6

2009-09-06 11:49 . 2009-09-06 11:49	--------	d-----w-	c:\program files\GIMP-2.0

2009-08-26 10:38 . 2009-08-26 10:38	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Ahead


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-23 14:33 . 2009-07-30 20:21	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Skype

2009-09-23 14:08 . 2009-07-30 20:22	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\skypePM

2009-09-20 16:09 . 2009-05-06 15:33	--------	d-----w-	c:\program files\Diablo II

2009-09-15 14:39 . 2009-06-14 12:31	--------	d-----w-	c:\program files\World of Warcraft

2009-09-14 04:36 . 2001-10-26 14:15	74230	----a-w-	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-09-14 04:36 . 2001-10-26 14:15	448004	----a-w-	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-09-06 18:01 . 2009-03-22 19:33	--------	d-----w-	c:\program files\Dofus

2009-09-03 19:10 . 2009-07-30 19:46	--------	d-----w-	c:\program files\Warcraft III

2009-08-30 07:59 . 2009-03-22 15:06	--------	d-----w-	c:\program files\Java

2009-08-21 13:54 . 2009-08-21 13:54	--------	d-----w-	c:\program files\Euro Truck Simulator

2009-08-21 10:35 . 2009-03-22 19:22	--------	d-----w-	c:\program files\BitComet

2009-08-20 09:46 . 2009-08-10 10:55	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\SPORE

2009-08-12 19:29 . 2009-08-12 19:29	409600	----a-w-	c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2009-08-12 19:29 . 2009-08-12 19:29	114688	----a-w-	c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2009-08-12 19:29 . 2009-08-12 19:29	--------	d-----w-	c:\program files\OpenAL

2009-08-12 19:29 . 2009-08-12 19:29	--------	d-----w-	c:\program files\Puzzle Quest

2009-08-10 10:40 . 2009-08-10 10:40	--------	d-----w-	c:\program files\Electronic Arts

2009-08-10 10:39 . 2009-03-22 13:48	--------	d--h--w-	c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-08-01 17:34 . 2009-08-01 17:32	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Ventrilo

2009-08-01 17:31 . 2009-08-01 17:31	--------	d-----w-	c:\program files\Ventrilo

2009-08-01 17:31 . 2009-03-22 13:57	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2009-07-30 20:22 . 2009-07-30 20:22	56	---ha-w-	c:\windows\system32\ezsidmv.dat

2009-07-30 20:21 . 2009-07-30 20:21	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\Skype

2009-07-30 20:21 . 2009-07-30 20:21	--------	d-----r-	c:\program files\Skype

2009-07-30 20:21 . 2009-07-30 20:21	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Skype

2009-07-30 19:53 . 2009-06-14 12:37	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\Blizzard Entertainment

2009-07-29 21:35 . 2009-04-20 13:29	--------	d-----w-	c:\program files\osu!

2009-07-29 21:09 . 2009-05-04 16:55	--------	d-----w-	c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Hamachi

2009-07-29 20:28 . 2009-07-29 20:28	--------	d-----w-	c:\program files\Hamachi

2009-07-29 20:28 . 2009-05-04 16:55	25280	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\hamachi.sys

2009-07-25 03:23 . 2009-03-22 15:07	411368	----a-w-	c:\windows\system32\deploytk.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-05-25_12.17.23 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2009-05-26 16:22 . 2003-03-14 10:24	24576 c:\windows\system32\ZyDelReg.exe

+ 2009-05-26 16:22 . 2004-01-14 09:30	17151 c:\windows\system32\ZDPNDIS5.SYS

+ 2009-05-26 16:22 . 2004-01-14 09:25	81920 c:\windows\system32\ZDPN50.DLL

+ 2001-08-17 19:30 . 2009-09-14 04:36	58596 c:\windows\system32\perfc009.dat

- 2001-08-17 19:30 . 2009-05-06 16:31	58596 c:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2009-03-31 20:20 . 2009-08-30 07:30	88589 c:\windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe

+ 2009-05-26 16:22 . 2005-07-12 12:44	15872 c:\windows\system32\InsDrvZD64.DLL

+ 2009-05-26 16:22 . 2004-03-23 14:38	28672 c:\windows\system32\InsDrvZD.dll

+ 2009-05-26 16:22 . 2005-03-18 13:35	31744 c:\windows\system32\drivers\ZDPSp50a64.sys

+ 2009-05-26 16:22 . 2004-10-25 11:40	17664 c:\windows\system32\drivers\ZDPSp50.sys

+ 2009-05-26 16:22 . 2005-06-08 16:44	29184 c:\windows\system32\drivers\BRGSp50a64.sys

+ 2009-05-26 16:22 . 2005-06-08 16:44	20608 c:\windows\system32\drivers\BRGSp50.sys

+ 2009-04-07 15:52 . 1998-05-12 18:36	5632 c:\windows\system32\pndx5032.dll

- 2009-04-07 15:52 . 1998-05-12 18:36	5632 c:\windows\system32\pndx5032.dll

+ 1998-06-17 22:00 . 2000-07-14 22:00	101888 c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL

+ 2009-04-07 15:52 . 2008-09-10 19:56	185920 c:\windows\system32\rmoc3260.dll

- 2001-08-17 19:30 . 2009-05-06 16:31	392296 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2001-08-17 19:30 . 2009-09-14 04:36	392296 c:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2004-02-22 22:00 . 2004-02-22 22:00	119808 c:\windows\system32\MSSTDFMT.DLL

+ 2009-07-18 03:12 . 2009-07-18 03:12	257440 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe

+ 2009-08-30 08:00 . 2009-07-25 03:23	149280 c:\windows\system32\javaws.exe

+ 2009-08-30 08:00 . 2009-07-25 03:23	145184 c:\windows\system32\javaw.exe

+ 2009-08-30 08:00 . 2009-07-25 03:23	145184 c:\windows\system32\java.exe

+ 2009-05-26 16:22 . 2005-08-17 12:43	330240 c:\windows\system32\drivers\ZD1211BU.sys

+ 2009-04-24 15:10 . 2009-04-24 15:10	337408 c:\windows\Installer\eb751d.msi

+ 2009-03-22 13:38 . 2009-03-22 13:38	265216 c:\windows\Installer\650a7.msi

+ 2009-03-22 14:34 . 2009-03-22 14:34	100352 c:\windows\Installer\5f2b0.msi

+ 2009-08-01 17:31 . 2009-08-01 17:31	302592 c:\windows\Installer\58bef.msi

+ 2009-03-22 15:06 . 2009-03-22 15:06	598016 c:\windows\Installer\1cfb05.msi

+ 2009-07-30 20:21 . 2009-07-30 20:21	371272 c:\windows\Installer\{D103C4BA-F905-437A-8049-DB24763BBE36}\SkypeIcon.exe

+ 2009-06-25 14:36 . 2009-06-25 14:36	222584 c:\windows\Downloaded Program Files\BFHUpdater.dll

+ 2004-07-17 09:35 . 2004-07-17 09:35	1356288 c:\windows\system32\webfldrs.msi

+ 2004-08-03 22:44 . 2004-02-22 22:00	1386496 c:\windows\system32\MSVBVM60.DLL

+ 2009-04-07 15:27 . 2009-04-07 15:27	5790208 c:\windows\Installer\8dcd32.msi

+ 2009-03-22 14:34 . 2009-03-22 14:34	1760768 c:\windows\Installer\5f2b5.msi

+ 2009-03-22 14:33 . 2009-03-22 14:33	6164992 c:\windows\Installer\5f2ab.msi

+ 2009-04-20 13:28 . 2009-04-20 13:28	2109440 c:\windows\Installer\4d9ba.msi

+ 2009-07-30 20:21 . 2009-07-30 20:21	1565696 c:\windows\Installer\2cd890a.msi

+ 2009-03-22 13:57 . 2009-03-22 13:57	1405952 c:\windows\Installer\179d2e.msi

+ 2009-06-25 14:36 . 2009-06-25 14:36	1291640 c:\windows\Downloaded Program Files\BFHUpdater.exe

+ 2005-09-23 05:48 . 2005-09-23 05:48	24863744 c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Microsoft .NET Framework 2.0\netfx.msi

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-01-24 2289664]

"Google Update"="c:\documents and settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2009-03-22 133104]

"Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2006-09-08 1672904]

"ALLUpdate"="c:\program files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" [2008-11-24 869888]

"AlcoholAutomount"="c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" [2009-04-02 203416]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2009-07-16 25604904]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-10-07 13574144]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-10-07 86016]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2008-02-27 570664]

"SecurDisc"="c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe" [2008-02-18 1629480]

"InCD"="c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe" [2008-02-18 1057064]

"CloneCDTray"="c:\program files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" [2006-09-28 57344]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2009-03-09 37888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-10-07 1630208]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2007-02-26 16125440]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" - c:\windows\SkyTel.exe [2006-05-16 2879488]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]


c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ZDWLan Utility.lnk - c:\program files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe [2009-5-26 475136]


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=

"c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=

"c:\\Program Files\\Stranded-2\\StrandedII.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"20621:TCP"= 20621:TCP:BitComet 20621 TCP

"20621:UDP"= 20621:UDP:BitComet 20621 UDP

"14367:TCP"= 14367:TCP:BitComet 14367 TCP

"14367:UDP"= 14367:UDP:BitComet 14367 UDP


R1 BIOS;BIOS;c:\windows\system32\drivers\BIOS.sys [2009-03-22 13696]

S2 NeroRegInCDSrv;Nero Registry InCD Service;c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\NBHRegInCDSrv.exe --> c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\NBHRegInCDSrv.exe [?]

S3 BRGSp50;BRGSp50 NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\drivers\BRGSp50.sys [2009-05-26 20608]

S3 s716bus;Sony Ericsson Device 716 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s716bus.sys [2009-03-31 83208]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

"c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2009-09-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2000478354-651377827-725345543-1003Core.job

- c:\documents and settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-22 14:37]


2009-09-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2000478354-651377827-725345543-1003UA.job

- c:\documents and settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-22 14:37]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

IE: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: Pobierz za pomocą BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} - hxxps://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_4.0.21.0.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s42a9gox.default\

FF - plugin: c:\documents and settings\k1\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s42a9gox.default\extensions\battlefieldheroespatcher@ea.com\platform\WINNT_x86-msvc\plugins\npBFHUpdater.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\k1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.7\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\real alternative\browser\plugins\nppl3260.dll

FF - plugin: c:\real alternative\browser\plugins\nprpjplug.dll

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-09-23 16:33

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Czas ukończenia: 2009-09-23 16:34

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-23 14:34

ComboFix2.txt 2009-05-25 12:17


Przed: 436 648 005 632 bajtów wolnych

Po: 436 689 940 480 bajtów wolnych


202

-- Dodane 23.09.2009 (Śr) 16:56 --

proszę o usunięcie, tego lub tego drugiego tematu gdyż z powodu problemu z moim internetem zrobiłem double posta.


(Agatonster) #2

Kubixsan ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu