Problem z internetem


(Marcins2009) #1

Po ok. 5min korzystania z internetu na win xp (na ubuntu wszystko dobrze działa) nie może ustalić adresu strony pomaga tylko reboot.

Oto log z HT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:17:30, on 2009-04-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

c:\PROGRA~1\INTUWA~1\Shared\MROUTE~1\MROUTE~2.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CONNMN~1.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\Integrator.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Monitor podłączenia telefonu.lnk = ?

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_29.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AFAA248E-56D5-4490-8B03-63FA061CBD2A}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 6250 bytes

Mogę dać logi jeszcze z innych programów bo nie chce mi się stawiać od nowa systemu. Proszę o pomoc. :expressionless:

Aha zmieniłem dns na OpenDns i dalej to samo.


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Daj log z ComboFix


(Marcins2009) #3

Proszę oto log z ComboFix http://wklejto.pl/32100


(Gutek) #4

Wklej jeszcze raz log z Combo, ale na http://www.wklej.org/ ponieważ brakuje **


(Marcins2009) #5

Proszę http://www.wklej.org/id/82794/


(Gutek) #6

Ja nic nie widzę. Czy to się dzieje na każdej przeglądarce?


(Marcins2009) #7

Niestety tak :frowning:


(Gutek) #8
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

wyskakuje jakiś błąd więc zobacz i daj log - http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... topic=15.0


(Marcins2009) #9

nie mam w Windows żadnych plików mini*.dmp

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

to mam z fixować ??


(Danielm86) #10

-o

wejdz w menedzer urządzeń. Kontrolery USB>właściwości>zarządzanie energią>i w każdym odhacz Zezwalaj komputerowi na wyłączanie...

To samo z kartą sieciową i modemem