Problem z IRCem quakenet [trojan]


(system) #1

Gdy chce połączyć się do obojętnie jakiego kanału na quakenet.org (używam Opery) wyskakuje mi informacja

You are infected with a trojan, please clean your PC (ID: 399).

Przeskanowałem już cały komputer i nic nie wykryło. Może mam jakieś niegroźne skrypty lub coś w tym stylu? Zamieszczam Log z HiJacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:13:12, on 2008-03-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\Programy\avast\aswUpdSv.exe

E:\Programy\avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe

E:\Programy\avast\ashMaiSv.exe

E:\Programy\avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Programy\avast\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\gry\valve\steam\steam.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

E:\Programy\ventrillo\TeamSpeakRC2 2.0.32.60.exe

E:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MoorHunt\MoorHunt.exe

E:\Programy\MoorHunt\MoorHunt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Programy\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - E:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.11.30.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\Programy\avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "E:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\gry\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX8400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICEE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S19A.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://E:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.11.30.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Programy\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Programy\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - E:\Programy\avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Programy\avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Prime95 Service - Unknown owner - C:\Program Files\Prime95\Prime95.exe (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - E:\Programy\wamp\Apache2\bin\httpd.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - E:\Programy\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe

O23 - Service: VNC Server (winvnc) - TightVNC Group - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe


--

End of file - 6400 bytes

Z góry dzięki za pomoc.


(huber2t) #2

Log jest czysty

Daj logi z combofix