Problem z istartsurf


(A3224363) #1

Niestety nie pomagają poradniki internetowe. Dalej jako startowa otwiera sie to cos.

 

FRST

http://wklej.org/id/1466981

 

 

Addition

http://wklej.org/id/1466982


(Acorus) #2

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: C:\Windows\Tasks\DNKPPCP.job = C:\Users\Kfurman\AppData\Roaming\DNKPPCP.exe
Task: C:\Windows\Tasks\QDDUQOXW.job = C:\Users\Kfurman\AppData\Roaming\QDDUQOXW.exe
Hosts:
AppInit_DLLs-x32: AMINIT32.DLL = "AMINIT32.DLL" File Not Found
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.istartsurf.com/web/?type=dsts=1410991102from=ilduid=3219913727_132775_5A66E870q={searchTerms}
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2014-09-17 23:57 - 2014-09-18 07:18 - 00001694 _____ () C:\Windows\Tasks\QDDUQOXW.job
2014-09-17 23:57 - 2014-09-18 07:18 - 00001348 _____ () C:\Windows\Tasks\DNKPPCP.job
2014-09-17 23:57 - 2014-09-18 00:02 - 01497496 _____ (esc) C:\Users\Kfurman\AppData\Roaming\DNKPPCP.exe
2014-09-17 23:57 - 2014-09-18 00:01 - 01950104 _____ (esc) C:\Users\Kfurman\AppData\Roaming\QDDUQOXW.exe
2014-09-01 10:18 - 2014-09-01 10:18 - 00002086 _____ () C:\Users\Kfurman\AppData\Roaming\DNKPPCP
2014-09-01 10:18 - 2014-09-01 10:18 - 00001248 _____ () C:\Users\Kfurman\AppData\Roaming\QDDUQOXW
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(A3224363) #3

Po klknieciu w FIX w FRST program sie sypnal ale zrobił Fixlog

 

FIXLOG

http://wklej.org/id/1467022/

 

wklejam tez nowe logi

 

FRST

http://wklej.org/id/1467023/

Addition

http://wklej.org/id/1467025/

 

Problem nadal wystepuje…