Problem z kalkulatorem

Witam, uczę się programowania c++, muszę napisać do szkoły prosty kalkulator, jedną z funkcji jakie musi spełniać jest to iż w przypadku podania błędnej wartości z dozwolonych ma pojawiać się komunikat "proszę wybrać a,b,c lub d.
Komunikat co prawda się wyświetla jednak najpierw wyświetla się komunikat wyboru cyfr do wykonania równania, a potem dopiero aby wybrać z. wiecie może jak to zmienić ??
oto mój kod:

#include
#include
#include <windows.h>
#include
#include <conio.h>

using namespace std;

float m = 0,n = 0;
float wynik = 0;
int mojwybor;

int main(int argc, char** argv){
cout << “|Program wykonujacy cztery podstawowe dzialania|” << endl;
cout << “|==============================================|” << endl;
cout << “| Wybierz 1 - dodawanie |” << endl;
cout << “| Wybierz 2 - odejmowanie |” << endl;
cout << “| Wybierz 3 - mnozenie |” << endl;
cout << “| Wybierz 4 - dzielenie |” << endl;
cout << “| Wybierz 5 - aby zakonczyc |” << endl;
cout << “|==============================================|” << endl;
cout << “wybierz opcje:”;
cin >> mojwybor;
cout << "wprowadz pierwsza liczbe m = " ; cin >> m;
cout << "wprowadz druga liczbe n = " ; cin >> n;

if(mojwybor==1){wynik = m+n;
cout << “|==============================================|” << endl;
cout << “|wybrales dodawanie liczb m+n =” << wynik << endl;
cout << “|==============================================|” << endl;
}
else if(mojwybor==2){wynik = m-n;
cout << “|==============================================|” << endl;
cout << “|wybrales odejmowanie liczb m-n =” << wynik << endl;
cout << “|==============================================|” << endl;
}
else if(mojwybor==3){wynik = mn;
cout << “|==============================================|” << endl;
cout << "|wybrales mnozenie liczb m
n =" << wynik << endl;
cout << “|==============================================|” << endl;
}
else if(mojwybor==4){wynik = m/n;
cout << “|==============================================|” << endl;
cout << “|wybrales dzielenie liczb m/n =” << wynik << endl;
cout << “|==============================================|” << endl;
}
else if(mojwybor==5){
}
else{
cout << “|====================================|” << endl;
cout << “|Prosze uzyc klawiszy a,b,c,d lub q !|” << endl;
cout << “|====================================|” << endl;
}

Musisz sprawdzić spełnienie warunku od razu po wprowadzeniu inputu dla wyboru następnie możesz w przypadku nieprawidłowego wyboru albo przerwać wykonywanie programu albo zapętlić do chwili wybrania poprawnej wartości.

Zamiast ifować użyj tego:
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_switch_statement.htm