Problem z klawiaturą-log

Dziś rano natrafiłem na problem z moją klawiaturą. Mianowicie

er

34

Czyli jak wcisnę e lub r to mi wyskakuje er Czyli jak wcisnę 3 lub 4 to mi wyskakuje 34 Myślę że jerst to związaner z logierm

[b]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:17:54, on 2007-07-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)[/b]


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\ipchanger\Tibia MULTI-ip changer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\hakerzy\zip or rar\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Atomic.exe] C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - E:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'avsda.dll' missing

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer = 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = 194.204.159.2

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)

[b]SmitFraudFix v2.195


Scan done at 8:23:03,70, 2007-07-11

Run from E:\stoszek doc\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode[/b]


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process


C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\ipchanger\Tibia MULTI-ip changer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\pawel»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\pawel\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\pawel\Ulubione»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


Description: Karta Fast Ethernet zgodna z VIA - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów

DNS Server Search Order: 194.204.159.1


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer=194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer=194.204.159.1

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{744211AC-B460-409C-B415-5CB96155919C}: NameServer=194.204.159.1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

Mam nadzierję żer ktoś mi pomożer

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 11.07.2007 (Sro) 9:09[/size][/color]

I jerszcvzer fdo gerona tycvh klawiszy dfołącvzyły

cv

df

Log z hijackthis jest czysty i drugi tak samo.Teraz robisz tak:

Instalujesz Program ad-aware.Dostępny jest na:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=82&id=2259

Aktualizujesz bazę wirusów,potem skanujesz cały system i usuwasz wszystko co znajdzie. Potem instalujesz program avg antispyware który dostępny jest na:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=82&id=1805

aktualizujesz bazę wirusów i potem dajesz pełne skanowanie systemu i usuwasz wszystko co znajdzie.

Potem ściągasz program AVG Anti-Rootkit Free.Dostępny jest na:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=55&id=2181

Na koniec aktualizujesz bazę wirusów swojego antywirusa i skanujesz cały system i usuwasz wszystkie wirusy które znajdzie.

Potem optymalizujesz swojego windows xp.Pozdrawiam. A na koneic przeczyśc klawiaturkę z brudu :slight_smile:

Logi są czyste masz problem z klawiaturą - zobacz na temat http://www.searchengines.pl/phpbb203/Pr … t5389.html i linki