Problem z klawiaturo!


(pawel256) #1

Mój problem polega na tym że gdy nadusiłem byle jaki przycisk na klawiaturze to z komputera rozlega się pisk. Gdy zresetowałem komputer i nadusiłem byle jaki przycisk to nie mogłem ruszać myszko bo się zacięła

Proszę o pomoc!

Pisze z klawiatury ekranowej. :frowning: :cry:


(popula) #2

Podobne objawy występują po złapaniu keyloggera. Wstaw logi z Hijack This i Silent Runners. Jeżeli ostatnio złapałeś jakiegoś wirusa, a program antywirusowy go wykrył i usunął, to możliwe ze brak pliku odpowiedzialnego za sterowanie klawiaturą.


(Dawiddek55) #3

a jak byś przypią inną klawiaturkę??


(pawel256) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:14:41, on 2007-02-22

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Paweł\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - Startup: Reboot.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D4089DDA-693B-4786-A3E8-7BFBAD05B0FF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: crauto - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

Złączono Posta : 22.02.2007 (Czw) 17:15


(Voytec749) #5

Miałem tak samo jak mi się przetarł kabelek przy klawiaturze. Przeciera mi się dość często bo klawiaturę muszę przestawiać… Jak mi się tak zrobi to rozbieram klawiaturę, ucinam kabelek i od nowa lutuję :smiley: Po kilku takich operacjach stwierdziłem, że się kabelek sporo skrócił więc musiałem dosztukować od starej myszki :mrgreen: He he, czego to się nie robi… A klawiatura 10zł kosztuje…