Problem z klawiszami na klawiaturze


(Dawid Wow) #1

Mój problem polega na tym, iż nie działają mi klawisze na klawiaturze: delete, num lock i strzałka w dół. Przeczyściłem klawiaturę i dalej to samo, szukałem na necie dosłownie wszędzie i nie znalazłem rozwiązania na mój problem. Tą klawiaturę mam dość długo, ale stało się to nagle, więc w czym tkwi problem? Z góry dziękuje.


(huber2t) #2

Podłącz pod inny komputer i sprawdź czy będzie chodzić


(Leon$) #3

Pożycz od kogoś klawiaturę podłącz i sprawdź

swoją klawiaturę możesz sprawdzić na innym kompie

:slight_smile:


(Dawid Wow) #4

Właśnie zapomniałem dopisać że u mojego kumpla wszystko działa, a mój log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:50:45, on 2008-05-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Mozila\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 216.107.250.194 nprotect.lineage2.com

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {571E3ED6-A6FD-47E3-932F-0671A4EF039B} - C:\WINDOWS\system32\awtqnnkl.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - D:\Expressivo\Expressivo 1.2\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: (no name) - {AD97E0D0-49FE-4B11-8464-F11494DD7B96} - C:\WINDOWS\system32\iifgGxwW.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {D976B84B-808C-4357-9CBB-55BF1F7CEBE7} - C:\WINDOWS\system32\ddcAQGWq.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {F856A54D-489E-4503-9F91-B5577EF99383} - C:\WINDOWS\system32\byXPIYoN.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - D:\Expressivo\Expressivo 1.2\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "D:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1032

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Alcohol 120%\Alcohol 120\Alcohol 120 1.9.7.6221 Retail GEGTER\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ddcAQGWq - ddcAQGWq.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: winmqx32 - winmqx32.dll (file missing)

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - D:\Alcohol 120%\Alcohol 120\Alcohol 120 1.9.7.6221 Retail GEGTER\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe (file missing)


(huber2t) #5

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix


(Dawid Wow) #6

Jak posługiwać się tym ComboFix?


(huber2t) #7

Combofix

Na stronie pod tym linkiem masz opis jak pobrać ,uruchomić i jak zapobiegać komunikatom jakie w Combofixe występują


(Dawid Wow) #8

Cosik teraz ta strona nie chce wchodzić...


(huber2t) #9

U mnie działa dobrze

masz tutaj jeszcze jeden link:

http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... topic=18.0


(Dawid Wow) #10

Gdy włączam ComboFix to uruchamia mi się jakieś niebieskie okienko i nagle wyskakuje mi: A guide on proper ComboFix usage may coś tam coś tam i mam do wyboru tak i nie, więc mam dać Tak? Bo jak daje nie to mi wychodzi całkiem z programu i wyłączają mi się wszystkie strony internetowe i na nowo muszę ściągać ten program.


(huber2t) #11

Musisz kliknąć Tak