Problem z kodem


(Bolo000) #1

Chcę przywrócić ustawienia fabryczne w noki 3310 i woła o kod.

Jaki mam wpisać??


(boczi) #2

Sprawdź 12345

lub 1111


(Bolo000) #3

thx