Problem z komentarzami przed sekcją <html>

Jak wpisze przed sekcje komentaż np.

Animologic Site - Version 6 Beta

to w niektórych przeglądarkach strona lekko się rozjeżdża, np. Menu DHTML. Dlaczego??

dlatego