Problem z kompem :( ... Może w LOGu coś znajdziecie

cześć,

od pewnego czasu mój notek się dziwnie zachowuje. oto kilka z objawów:

  • nagle przestało działać przewijanie kółkiem w myszce (na innym kompie ta sama mysz działa)

  • w 95% przypadków komp nie da się wyłączyć poprzez “zamknij system” - nic się nie dzieje, czasami zamyka aplikację “ccapp.exe”

  • jest problem ze skanowaniem w NIS, nie chce się uruchomić “skanuj komputer”, dysk trochę miele ale zaraz przestaje

  • outlook nie chce pobierać wiadomości z poczta.fm ; maile można wysłąć i odebrać tylko po zablokowaniu NISa

  • nie da się ustawić żeby notek logował się do routera ze stałym numerem IP (wpisane w routerze i wcześniej działało !), nie odnajduje numeru IP ; przez DHCP działa

Nadmienię tylko że NIC nie modyfikowałem w ustawieniach kompa i NISa. Wykonałem w końcu pełne skanowanie NISem, usunął 2 wirusy. Wykonałem pełne skanowanie Ad-Adware PRO i też pokasował jakieś badziewia. Niestety nadal komp zachowuje się dziwnie, jest zamulony i występują te objawy co powyżej. CO MAM ZROBIĆ ?? Poniżej wklejam LOG z Hijack’a.

z góry dzięki za pomoc

Darek ZET

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:22:48, on 2006-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\Navw32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Documents and Settings\Darek\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware.exe" +c

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {EE73EF04-A76D-4AA1-9520-536216496702} (EasyCallLite Control) - https://www.easycall.pl/webdialer/easyCALLlite.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8C0A43DE-5FBB-4B93-8290-9800D0C4B8BA}: NameServer = 194.204.152.34,139.175.55.224

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{99655817-1166-465A-9BF5-65B3A23FC45B}: NameServer = 194.204.152.34,139.175.55.224

O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

No czysto - Ściagnij Ewido

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 16762.html zrób update i przeskanuj

dzięki GUTEK,

przeskanowałem tym programem, usunął trochę “syfu” ale nadal komp działa dziwnie :frowning:

dzięki za dobre chęci … niestety reinstalka mnie czeka :frowning:

pzdr

Darek ZET

A nie bawiłeś się czasami w administratora systemu i nie powyłączałeś usług systemowych w services.msc?

Z autopsji wiem, że można łatwo zdestabilizować system poprzez wyłączenie nie tego, co trzeba…

Próbuj naprawić system. Start do konsoli odzyskiwania:

:arrow: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=14270

I naprawa systemu poleceniem, które tam wpisujesz:

chkdsk /r

Poczekaj, aż wszystko ładnie naprawi…

Dodatkowo spróbuj konserwacji swojego systemu. To laptop, więc za bardzo go nie rozkręcisz i nie wyczyścisz, ale zajmij się oprogramowaniem. Poczytaj temat, może pomoże:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 759#314759