Problem z kompem, zawiesza się


(Mbalt1) #1

Witam. Mam następujący problem z komputerem, który pojawił się nagle gdyż rano przed wyjściem do pracy jeszcze z niego normalnie korzystałem, a wieczorem problem pojawił się kiedy próbowałem odpalić mecz Ligi Mistrzów na SopCast i kiedy wyskoczyło okno jaką aplikację uruchomić gdzie do wyboru był wspomniany SopCast to okno przeglądarki zawiesiło się, program się nie uruchomił, a po ruszeniu myszką okno na oknie wyboru programu jak i przeglądarki wyświetliło się 'brak odpowiedzi' i można było zamknąć jedno i drugie poprzez 'X; oraz zakończ zadanie. Początkowo nie zwróciłem na to uwagi, ale kiedy ponownie zawiesiło się w ten sposób i włączając plik np. Worda, Excela nie da się nic z nim zrobić, nawet zaznaczyć tekstu, zjechać w dół czy wydrukować. Ruszę myszką aby wykonać jakąś akcję i 'brak odpowiedzi' po czym można Worda lub Excela zamknąć poprzez 'X' w prawym górnym rogu. Pousuwałem zbędne programy z autostartu, przeskanowałem kompa (Avast) i nic to nie dało.

Problem jest uciążliwy gdyż w trybie awaryjnym wszystko działa i nic się nie wiesza. Co może być przyczyną tego problemu?

Poniżej logi z Hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:56:35, on 2008-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode with network support


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchgateway.net/search/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchgateway.net/search/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT1098640

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchgateway.net/search/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchgateway.net/search/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [CnxTrApp] rundll32.exe "C:\Program Files\ADSL USB Router\CnxTrApp.dll",AppEntry -REG "Conexant\Conexant USB Network"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Save Flash In This Page by Flash Saver - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 6091 bytes

Dziękuję za pomoc.


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Mbalt1) #3

Poniżej log z Combofixa:

http://www.wklejto.pl/16493


(huber2t) #4

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Mbalt1) #5

Raport z Dr.Web:

RunMSC.dll;C:\Program Files\BearShare;Adware.SearchAid.40

A0557620.dll;C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128;Adware.Msearch

A0557629.bat;C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128;Prawdopodobnie BATCH.Virus

A0559619.bat;C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128;Prawdopodobnie BATCH.Virus

A0564168.exe\32788R22FWJFW\C.bat;C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128\A0564168.exe;Prawdopodobnie BATCH.Virus;;

A0564168.exe\32788R22FWJFW\psexec.cfexe;C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128\A0564168.exe;Program.PsExec.171;;

A0564168.exe;C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128;Archiwum zawierające zainfekowane obiekty;Przeniesiony.;

(huber2t) #6

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Program Files\BearShare\RunMSC.dll


Folders to delete:

C:\System Volume Information\_restore{F43E3801-2F7F-477B-A62F-5AED25C1521C}\RP128

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt


(Mbalt1) #7
//////////////////////////////////////////

  Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////


Platform: Windows XP (build 2600, Dodatek Service Pack 2)

Thu Nov 27 22:41:15 2008


22:41:14: Error: Could not open RunOnce key to register cleanup.

Aborting execution! (error 0: operacja uko?czona pomy?lnie.)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////


Platform: Windows XP (build 2600, Dodatek Service Pack 2)

Thu Nov 27 22:41:20 2008


22:41:20: Error: Could not open RunOnce key to register cleanup.

Aborting execution! (error 0: operacja uko?czona pomy?lnie.)//////////////////////////////////////////

(Andrzej Wikary1) #8

koledzy system sie wiesza przy uruchamianiu w czym moze byc problem?