Problem z kompem

od niedawna komp jakos tak wolniej chodzi przy czym nic nie sciagalem. czasami jak cos robie obraz znika robi sie caly czarny potem wraca i jest niby ok… ale przydala by sie pomoc z gory dzieki:)

Potrzebne są logi.

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSDMN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LOGAGENT.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O2 - BHO: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YT.DLL

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [MDM7] “C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE”

O4 - HKCU…\Run: [OM_Monitor] C:\PROGRAM FILES\OLYMPUS\OLYMPUS MASTER\MONITOR.EXE -NoStart

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … jhtml?p=ZN

oto logi przed chwila 2 razy obraz zniknal…

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz ręcznie z dysku to co zaznaczone na czerwono, a potem w hijacku.

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\[color=red]MOSEARCH.EXE[/color]

O2 - BHO: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

O4 - HKLM\..\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\[color=red]MOSEARCH.EXE [/color]

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … jhtml?p=ZN Złączono Posta : 22.11.2006 (Sro) 18:41

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\[color=red]MOSEARCH.EXE [/color]

O2 - BHO: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

O4 - HKLM\..\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\[color=red]MOSEARCH.EXE [/color]

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZN

zrobilem jak napisales :wink: mam andzieje ze pomoglo dzieki :slight_smile: