Problem z komplikacja C++ Builder 6

mam problem z komplikacją w c++ Builder 6 zainstalowałem pakiet Indy pomóżcie pliss

//---------------------------------------------------------------------------


#ifndef Unit1H

#define Unit1H

//---------------------------------------------------------------------------

#include 

#include 

#include 

#include 

#include <--- to jest ten błąd i nie wiem dlaczego nie chce mi komplikować ;//

#include 

#include 

#include 

#include 

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm1 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

    TIdHTTP *HTTP1;

    TEdit *Edit1;

    TButton *Button1;

    TListBox *ListBox1;

    void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

    void __fastcall HTTP1Status(TObject *ASender,

     const TIdStatus AStatus, const AnsiString AStatusText);

private:	// User declarations

public: // User declarations

    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif
 1. Nie komplikacja, tylko kompilacja

 2. Jaki błąd? Podaj jego treść.