Problem z konfiguracją LAMP Ubuntu 14.04

Wykorzystałem w moim skrypcie bibliotekę ExcelPHP (https://phpexcel.codeplex.com/wikipage?t…quirements). Niestety skrypt muszę zaimplementować na postawionym serwerze Ubuntu. I tutaj zaczyna się problem… Ponieważ interpreter PHP nie radzi sobie z tym kodem. 

Co to znaczy że nie radzi sobie z kodem? Jakieś błędy się pojawiają??? A na przyszłość to echo phpinfo(); i masz wszystko co posiada twój PHP