Problem z laptopem strasznie zwolnił.Pomocy

Witam mam problem tego typu od jakiegos czasu strasznie zwolnił mi komputer. to znaczy gdy zaczynam pisać tekst pojawia sie dopiero po jakimś czasie itp.

wstawiam loga z Comb fix

ComboFix 09-03-02.01 - Aneta 2009-03-02 20:09:59.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.446.143 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Aneta\Pulpit\ComboFix.exe

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-02 do 2009-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-01 19:58 . 2009-03-01 19:58

2009-02-23 14:35 . 2009-02-23 14:42 952 --ahs---- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys

2009-02-23 14:33 . 2009-02-23 14:33

2009-02-14 20:19 . 2009-02-14 20:20

2009-02-13 21:21 . 2009-02-13 21:21 0 --a------ C:\TP155D18.$$$

2009-02-13 21:06 . 2009-02-13 21:23

2009-02-13 21:06 . 1999-03-23 09:12 299,520 --a------ c:\windows\uninst.exe

2009-02-11 21:20 . 2009-02-11 21:20

2009-02-11 21:19 . 2009-02-11 21:20

2009-02-09 23:18 . 2009-02-09 23:18

2009-02-09 23:13 . 2009-02-11 21:13

2009-02-09 22:29 . 2009-02-10 23:29

2009-02-07 13:44 . 2009-02-20 18:01 54,156 --ah----- c:\windows\QTFont.qfn

2009-02-07 13:44 . 2009-02-07 13:44 1,409 --a------ c:\windows\QTFont.for

2009-02-07 13:39 . 2009-02-07 13:39

2009-02-07 13:36 . 2009-02-07 13:37

2009-02-07 13:25 . 2009-02-07 14:00

2009-02-07 13:23 . 2009-02-07 14:00

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-10 17:56 --------- d-----w c:\program files\Winamp

2009-02-09 19:32 --------- d-----w c:\documents and settings\Aneta\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

2009-02-07 12:36 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer

2009-01-31 20:37 --------- d-----w c:\program files\IrfanView

2009-01-11 09:50 410,984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-01-11 09:50 --------- d-----w c:\program files\Java

2009-01-04 13:58 --------- d-----w c:\documents and settings\Aneta\Dane aplikacji\Roxio

2009-01-02 19:58 --------- d-----w c:\documents and settings\Aneta\Dane aplikacji\uTorrent

2008-12-20 23:03 826,368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-01_19.38.32,50 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2009-03-02 18:59:04 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_7d4.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“c:\windows\system32\ctfmon.exe” [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“ATICCC”=“c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe” [2006-05-10 90112]

“Broadcom Wireless Manager UI”=“c:\windows\system32\WLTRAY.exe” [2007-03-16 1392640]

“RoxWatchTray”=“c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe” [2006-11-05 221184]

“ISUSPM Startup”=“c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe” [2006-10-03 221184]

“ISUSScheduler”=“c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” [2006-10-03 81920]

“Dell QuickSet”=“c:\program files\Dell\QuickSet\quickset.exe” [2007-02-20 1191936]

“AppleSyncNotifier”=“c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe” [2008-07-10 116040]

“QuickTime Task”=“c:\program files\QuickTime\QTTask.exe” [2008-01-31 385024]

“SigmatelSysTrayApp”=“stsystra.exe” [2006-07-27 c:\windows\stsystra.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“c:\windows\system32\CTFMON.EXE” [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“msacm.ac3filter”= ac3filter.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

–a------ 2008-06-12 01:38 34672 c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroCheck]

–a------ 2001-07-09 11:50 155648 c:\windows\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RoxioDragToDisc]

–a------ 2006-08-17 08:00 1116920 c:\program files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

–a------ 2009-01-11 10:51 136600 c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“AntiVirusOverride”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“c:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe”=

“%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe”=

“c:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”=

— Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci —

*Deregistered* - ALG

*Deregistered* - Apple Mobile Device

*Deregistered* - Ati HotKey Poller

*Deregistered* - AudioSrv

*Deregistered* - BITS

*Deregistered* - Bonjour Service

*Deregistered* - Browser

*Deregistered* - CryptSvc

*Deregistered* - DcomLaunch

*Deregistered* - Dhcp

*Deregistered* - Dnscache

*Deregistered* - ERSvc

*Deregistered* - EventSystem

*Deregistered* - FastUserSwitchingCompatibility

*Deregistered* - helpsvc

*Deregistered* - ImapiService

*Deregistered* - JavaQuickStarterService

*Deregistered* - lanmanserver

*Deregistered* - lanmanworkstation

*Deregistered* - LmHosts

*Deregistered* - MDM

*Deregistered* - Netman

*Deregistered* - Nla

*Deregistered* - PolicyAgent

*Deregistered* - ProtectedStorage

*Deregistered* - RasMan

*Deregistered* - RoxMediaDB9

*Deregistered* - RoxWatch9

*Deregistered* - RpcSs

*Deregistered* - SamSs

*Deregistered* - Schedule

*Deregistered* - seclogon

*Deregistered* - SENS

*Deregistered* - SharedAccess

*Deregistered* - ShellHWDetection

*Deregistered* - Spooler

*Deregistered* - srservice

*Deregistered* - SSDPSRV

*Deregistered* - stisvc

*Deregistered* - TapiSrv

*Deregistered* - TermService

*Deregistered* - Themes

*Deregistered* - TrkWks

*Deregistered* - UMWdf

*Deregistered* - W32Time

*Deregistered* - WebClient

*Deregistered* - winmgmt

*Deregistered* - wltrysvc

*Deregistered* - WmiApSrv

*Deregistered* - wscsvc

*Deregistered* - wuauserv

*Deregistered* - WZCSVC

.

Zawartość folderu ‘Zaplanowane zadania’

2008-12-11 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

  • c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-04-11 16:57]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.pl/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Aneta\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4cdmly5c.default\

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-02 20:12:27

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów …

skanowanie ukrytych wpisów autostartu …

skanowanie ukrytych plików …

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

              • > ‘winlogon.exe’(804)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\System32\BCMLogon.dll

.

Czas ukończenia: 2009-03-02 20:14:04

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-02 19:13:36

ComboFix2.txt 2009-03-01 18:39:49

Przed: 53 048 479 744 bajtów wolnych

Po: 53,039,706,112 bajtów wolnych

168 — E O F — 2009-02-25 17:49:30

oogólnie też ci sie muli czy tylko jak otworzysz jakis program

ogólnie sie muli. cały komp czasami staje.

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Optymalizacja xp --> viewtopic.php?f=7&t=76580