Problem z lmhosts oraz z sambą (plik unexpected.tdb)

Witam,

Mój system to Ubuntu 9.04 z KDE 4.3, czyli coś jak Kubuntu z gnomem i jego aplikacjami. Mam pewien problem z plikiem lmhosts samby. Kiedy go stworzę (/etc/samba/lmhosts) i wypełnię adresami i nazwami netBIOS komputerów na LANie, to wszystko działa poprawnie przy wywołaniu polecenia ‘smbtree -d 3’ (wprost informuje, że rozwiązuje nazwy z lmhostsa) oraz nmblookup, ale nie działa, kiedy przegląduję sieć Samby w np. Dolphinie czy Firefoksie. Dodam, że nie działa tylko przy adresacji typu ‘smb://netbios-name’, natomiast wszystko jest w porządku przy przeglądaniu przy użyciu IP: ‘smb://ip’. Ciekawe jest to, że jeżeli usunę plik lmhosts z pola widzenia samby, wszystko wszędzie działa poprawnie (w tym momencie rozwiązuje nazwy broadcastem po LANie). Jest jakiś sposób, żeby wszystko działało przy użyciu lmhosts?

Mój drugi problem jest na szczęście nie taki namacalny. Po każdym restarcie komputera samba najwidoczniej sobie usuwa plik /var/run/samba/unexpected.tdb. Kiedy wywołuję polecenie ‘smbtree -d 3’, wyrzuca mi multum wiadomości o treści:

tdb(unnamed): tdb_open_ex: could not open file /var/run/samba/unexpected.tdb: No such file or directory

Ostatnio stworzyłem mu z palca ten plik:

touch /var/run/samba/unexpected.tdb

i się uspokoił, ale po ponownym uruchomieniu komputera, plik znowu zniknął. Może ma ktoś jakiś pomysł, co z tym zrobić ?

Dzięki za wszelką pomoc.

Ten plik, o którym piszesz, tworzy się o ile serwer Samby działa. Jesteś pewny, że serwer startuje poprawnie?

Co do pierwszego, proponuję taki wpis w smb.conf:

[global]

  name resolve order = lmhosts wins hosts bcast

Ostatnio intensywnie męczę tą sambę, w związku z czym często resetuję jej demona: ‘sudo invoke-rc.d samba restart’. Jak do tej pory żadnych faili nie było. Podczas ładowania systemu też startuje poprawnie. W logach też nie zauważyłem jakichś skarg. Poza tym, generalnie wszystko działa (widać mnie w sieci, moje udziały; działa zapisywanie), więc myślę, że z serwerem wszystko gra. Dodam, że świeżo po instalacji systemu oraz samby, nie było problemu z tym plikiem, więc całkiem możliwe, że to moja wina. Ale nie wiem co właściwie spaprałem. Po ‘aptitude purge samba’ dalej to samo.

Natomiast ten resolve order miałem już odkomentowany i ustawiony na ‘lmhosts hosts wins bcast’, ale ani ta ani ta Twoja kolejność niczego nie zmieniła. Z czystej ciekawości zostawiłem sam lmhosts i zresetowałem komputer, żeby jakieś cache mu nie zostały, ale dalej nic. Jedyne co się zmieniło na lepsze to to, że nie wywala wiadomości o braku unexpected.tdb (pomimo tego, że go nie ma).

Kiedy przeglądam w dolphinie sambę z lmhostem, to mogę wejść i wylistować komputery w grupie roboczej, natomiast wejście do któregokolwiek kompa skutkuje błędem o treści: Plik lub katalog smb://netbios-name/ nie istnieje.

Na przekór wszystkiemu polecenie ‘smbclient //netbios-name/udzial’ normalnie działa. Wylistować też można.

Właśnie teraz zauważyłem, że gdy wpiszę w pasek adresu w dolphinie czy firefoksie: smb://netbios-name/udzial, to działa. Czyli nie działa tylko ‘smb://netbios-name/’, czyli … wylistowanie udziału komputera? ‘smbclient //netbios-name/’ niczego nie zwraca. Nie wiem czy to istotne, bo przy ‘smbclient //192.168.1.102/’ też nic nie zwraca, a jak już powiedziałem, smb://ip wszędzie działa. Natomiast ‘smbclient -L netbios-name’ spokojnie działa.

Może trzeba jakiś debugger włączyć, żeby zobaczyć, co dokładnie robi taki dolphin po wpisaniu smb://netbios-name i wciśnięciu Enter?

A pokaż smb.conf, jeśli możesz

Jasne.

#

# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.

#

#

# This is the main Samba configuration file. You should read the

# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed

# here. Samba has a huge number of configurable options most of which 

# are not shown in this example

#

# Some options that are often worth tuning have been included as

# commented-out examples in this file.

# - When such options are commented with ";", the proposed setting

# differs from the default Samba behaviour

# - When commented with "#", the proposed setting is the default

# behaviour of Samba but the option is considered important

# enough to be mentioned here

#

# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command

# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic 

# errors. 

# A well-established practice is to name the original file

# "smb.conf.master" and create the "real" config file with

# testparm -s smb.conf.master >smb.conf

# This minimizes the size of the really used smb.conf file

# which, according to the Samba Team, impacts performance

# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested

# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case

# where using a master file is not a good idea.

#


#======================= Global Settings =======================


[global]


## Browsing/Identification ###


local master = yes

os level = 35

#domain master = yes

preferred master = yes


# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of

  workgroup = DOMEK 

  netbios name = Dominik


# server string is the equivalent of the NT Description field

  server string = samba@ubuntu 


# Windows Internet Name Serving Support Section:

# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server

# wins support = no


# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client

# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both

; wins server = w.x.y.z


# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.

  dns proxy = no


# What naming service and in what order should we use to resolve host names

# to IP addresses

  name resolve order = lmhosts wins host bcast 


#### Networking ####


# The specific set of interfaces / networks to bind to

# This can be either the interface name or an IP address/netmask;

# interface names are normally preferred

  interfaces = eth0

; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0


# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the

# 'interfaces' option above to use this.

# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is

# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this

# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.

; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####


# This tells Samba to use a separate log file for each machine

# that connects

  log file = /var/log/samba/log.%m


# Cap the size of the individual log files (in KiB).

  max log size = 1000


# If you want Samba to only log through syslog then set the following

# parameter to 'yes'.

# syslog only = no


# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything

# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log

# through syslog you should set the following parameter to something higher.

  syslog = 0


# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace

  panic action = /usr/share/samba/panic-action %d####### Authentication #######


# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account

# in this server for every user accessing the server. See

# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html

# in the samba-doc package for details.

 security = share


# You may wish to use password encryption. See the section on

# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.

  encrypt passwords = true


# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what

# password database type you are using. 

  passdb backend = tdbsam


  obey pam restrictions = yes


# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix

# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the

# passdb is changed.

  unix password sync = yes


# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following

# parameters must be set (thanks to Ian Kahan < for

# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).

  passwd program = /usr/bin/passwd %u

  passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .


# This boolean controls whether PAM will be used for password changes

# when requested by an SMB client instead of the program listed in

# 'passwd program'. The default is 'no'.

  pam password change = yes


# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped 

# to anonymous connections

  map to guest = bad user


########## Domains ###########


# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC

# must have this setting enabled. If you are the BDC you must

# change the 'domain master' setting to no

#

; domain logons = yes

#

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set

# It specifies the location of the user's profile directory

# from the client point of view)

# The following required a [profiles] share to be setup on the

# samba server (see below)

; logon path = \\%N\profiles\%U

# Another common choice is storing the profile in the user's home directory

# (this is Samba's default)

# logon path = \\%N\%U\profile


# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set

# It specifies the location of a user's home directory (from the client

# point of view)

; logon drive = H:

# logon home = \\%N\%U


# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set

# It specifies the script to run during logon. The script must be stored

# in the [netlogon] share

# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention

; logon script = logon.cmd


# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR

# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix

# password; please adapt to your needs

; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u


# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the 

# SAMR RPC pipe. 

# The following assumes a "machines" group exists on the system

; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u


# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR

# RPC pipe. 

; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g


########## Printing ##########


# If you want to automatically load your printer list rather

# than setting them up individually then you'll need this

  load printers = yes


# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the

# printcap file

; printing = bsd

; printcap name = /etc/printcap


# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the

# cupsys-client package.

  printing = cups

  printcap name = cups


############ Misc ############


# Using the following line enables you to customise your configuration

# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name

# of the machine that is connecting

; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m


# Most people will find that this option gives better performance.

# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html

# for details

# You may want to add the following on a Linux system:

# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

# socket options = TCP_NODELAY


# The following parameter is useful only if you have the linpopup package

# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are

# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.

; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &


# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this

# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you

# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.

# domain master = auto


# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges

# for something else.)

; idmap uid = 10000-20000

; idmap gid = 10000-20000

; template shell = /bin/bash


# The following was the default behaviour in sarge,

# but samba upstream reverted the default because it might induce

# performance issues in large organizations.

# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*

# having this setting and smb.conf(5) for details.

; winbind enum groups = yes

; winbind enum users = yes


# Setup usershare options to enable non-root users to share folders

# with the net usershare command.


# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.

; usershare max shares = 100


# Allow users who've been granted usershare privileges to create

# public shares, not just authenticated ones

  usershare allow guests = yes


#======================= Share Definitions =======================


# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)

# to enable the default home directory shares. This will share each

# user's home directory as \\server\username

;[homes]

; comment = Home Directories

; browseable = no


# By default, the home directories are exported read-only. Change the

# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.

; read only = yes


# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to

# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.

; create mask = 0700


# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to

# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.

; directory mask = 0700


# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone

# with access to the samba server. Un-comment the following parameter

# to make sure that only "username" can connect to \\server\username

# This might need tweaking when using external authentication schemes

; valid users = %S


# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons

# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)

;[netlogon]

; comment = Network Logon Service

; path = /home/samba/netlogon

; guest ok = yes

; read only = yes

; share modes = no


# Un-comment the following and create the profiles directory to store

# users profiles (see the "logon path" option above)

# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)

# The path below should be writable by all users so that their

# profile directory may be created the first time they log on

;[profiles]

; comment = Users profiles

; path = /home/samba/profiles

; guest ok = no

; browseable = no

; create mask = 0600

; directory mask = 0700


[printers]

  comment = All Printers

  browseable = no

  path = /var/spool/samba

  printable = yes

  guest ok = yes

  read only = yes

  create mask = 0700


# Windows clients look for this share name as a source of downloadable

# printer drivers

[print$]

  comment = Printer Drivers

  path = /var/lib/samba/printers

  browseable = yes

  read only = no

  guest ok = no

# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.

# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your

# admin users are members of.

# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions

# to the drivers directory for these users to have write rights in it

  write list = root, @lpadmin


# A sample share for sharing your CD-ROM with others.

;[cdrom]

; comment = Samba server's CD-ROM

; read only = yes

; locking = no

; path = /cdrom

; guest ok = yes


# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the

#	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain

#	an entry like this:

#

# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0

#

# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the

#

# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD

#	is mounted on /cdrom

#

; preexec = /bin/mount /cdrom

; postexec = /bin/umount /cdrom


[Catan]

 path = /media/d_dysk/Ewidencja/Gry/Catan

 browseable = yes

 printable = no

 guest ok = yes

 writable = no

Plik wygląda OK… Generalnie nie mam pytań.

Co do tego nieszczęsnego przeglądania za pomocą smb:// - wygląda na to, że problem nie jest wcale taki odosobniony:

http://kubuntuforums.net/forums/index.p … =3098412.0

Ciekawi mnie czy ta wtyczka (kio_smb) w ogóle czyta lmhosts czy od razu uderza w /etc/nsswitch.conf?

Może dodaj jakiś serwer do /etc/hosts i sprawdź czy smb://hostname zadziała?

Jeśli chodzi o listowanie udziałów to generalnie opcja -L jest wymagana, zatem nie dziwie się iż smbclient /// nic nie zwraca…

Możesz dodać opcję -d 5 i zobaczyć gdzie tak naprawdę grzebie smbclient by rozwiązać nazwę, przykład:

gencache_init: Opening cache file /var/spool/samba/gencache.tdb read-only.

sitename_fetch: No stored sitename for 

no entry for pyxis#20 found.

resolve_lmhosts: Attempting lmhosts lookup for name pyxis<0x20>

startlmhosts: Can't open lmhosts file /etc/samba/lmhosts. Error was Nie ma takiego pliku ani katalogu

resolve_wins: Attempting wins lookup for name pyxis<0x20>

resolve_wins: WINS server resolution selected and no WINS servers listed.

resolve_hosts: Attempting host lookup for name pyxis<0x20>

namecache_store: storing 1 address for pyxis#20: 192.168.20.50

Connecting to 192.168.20.50 at port 445

Ten program: smb4k, działa przy rozwiązywaniu nazw z lmhostsa, ale niestety nie spełnia moich oczekiwań w stosunku do funkcjonalności ;p

Wrzuciłem info o komputerach na LANie do /etc/hosts (przy okazji zlikwidowałem literówkę w smb.conf ‘host’ -> ‘hosts’ w resolve order) i zaczęła działać ta adresacja smb://hostname, ale przestało działać listowanie grup roboczych i komputerów w nich. Potem intensywnie żonglowałem ustawieniami i skończyło się na tym, że w ogóle przestał resolvować z /etc/hosts, nawet w smbtree. Co mnie zaintrygowało, kiedy miałem ustawiony resolve z lmhostsa i tą literówkę w smb.conf, spokojnie działał, kiedy wpisywałem smb://localhost. Z tego co się orientuję, to nazwa ‘localhost’ jest powiązana z IP 127.0.0.1 tylko w /etc/hosts, więc skoro była literówka w pliku konfiguracyjnym samby, to skąd on to zresolvował?

Jeżeli już nie będzie żadnych propozycji związanych z rozwiązaniem tego problemu, to ja raczej się już poddaję. Zostawię już tego broadcasta, może i jest wolniej, ale przynajmniej działa. Skoro problem został już poruszony na tamtym forum, to może w niedalekiej przyszłości doczekamy się jakiegoś patcha.

Nazwę localhost może rozwiązać także DNS :slight_smile:

Akurat opcja host jest opcją poprawną :slight_smile:

http://osr507doc.sco.com/en/samba_help/ … SOLVEORDER

Próbowałeś uruchomić smbclient -L -d 3 (pokaże która opcja jest użyta do rozwiązania nazwy)

Możesz też w pliku /etc/nsswitch.conf wyrzucić na chwilę opcje dns przy hosts i sprawdzić jak będzie działać (zakładając że wpisy cały czas są w /etc/hosts)

Jakimś sposobem nie dostałem e-maila z powiadomieniem, że pojawiła się odpowiedź w tym temacie. Być może niezaznaczenie “Poinformuj mnie o odpowiedzi” w szybkiej odpowiedzi skasowało mi obserwowanie.

Poprawiłem ten resolve order na host i faktycznie zaczął resolvować z powrotem z /etc/hosts - przy ‘smbclient -L -d 3 hostname’ i ‘smbtree -d 3’ wyrzuca, że rozwiązuje nazwy z tego pliku. smb://hostname działa w dolphinie. firefoksie itd., ale mam wrażenie, że mimo wszystko dalej w tych programach nazwy są rozwiązywane przez broadcast, bo wywołanie smb://ip odbywa się nieporównywalnie szybciej niż smb://hostname. Być może tak ma być? Chociaż wydaje się śmieszne, że zwykłe “zajrzenie” do pliku /etc/hosts i rozwiązanie nazwy przy jego użyciu zajmuje do dwóch sekund ;p

Wywaliłem na próbę bcasta z resolve ordera i najwidoczniej w końcu zaczął naprawdę rozwiązywać z /etc/hosts w programach, bo wyświetlanie smb://hostname stało się natychmiastowe. Niestety przestał listować grupy robocze w otoczeniu, w związku z czym musiałem przywrócić bcasta. Żeby nie było wątpliwości: resolve order wygląda tak: host lmhosts wins bcast.

Wpadłem na pewien pomysł. Wrzuciłem do /etc/samba/lmhosts rozwiązanie nazwy mojej grupy roboczej (zauważyłem, że kiedy pytał broadcastem w smbtree o nazwę grupy roboczej, to mógł mu odpowiedzieć każdy komputer na lanie, w związku z czym wrzuciłem moje IP na grupę roboczą w lmhostsie: 192.168.1.102 DOMEK), a do /etc/hosts ip i nazwy komputerów na lanie, oraz ustawiłem resolve order na: hosts lmhosts wins. Jak widać, wywaliłem bcast. Efekt: chodzenie po sambie z prędkością chodzenia po swoim dysku na localhost-cie. Wadą jest to, że będę musiał dodawać ręcznie IP i nazwy nowopodłączonych komputerów na lanie do /etc/hosts, ale ta szybkość jest bezcenna. Swoją drogą, jest to dość brudny work-around. Być może na nie-ubuntowych linuksach, samba działa normalnie (tj. ten resolve order)?