Problem z logowaniem do konta Mozilli z Firefox

Nie moge się zalogować do konta Firefox. Najpierw 3x Nieznany błąd, aż w końcu Błąd 500. Znowu Mozilla ma problemy?

Poszło w końcu.

A wystarczyło do 5 minut poczekać… (brak ołówka, że modyfikowałeś treść).

Uwzięli się czy co?! :stuck_out_tongue_winking_eye:

Może mi ktoś to przetłumaczyć na język polski nie czepialski?