Problem z logowaniem się do phpMyAdmin po zmianie hasła


(pamix) #1

Pod systemem Windows zainstalowałem XAMPP’a. Uruchomiłem phpMyAdmin i zmieniłem hasło do użytkownika root. Hasło oczywiście znam, ale nie mogę się do niego zalogować. Wyskakuje taki błąd

Chciałem lokalnie zainstalować WordPress’a. Konfiguracja uruchomiła się bez problemu. Zmiana hasła jednak spowodowała “Błąd łączenia się z bazą danych”

Proszę o wsparcie, gdzie mogę znaleźć plik konfiguracyjny ze zrzutu i jak rozwiązać problem.


(hindus) #2

Pojawia Ci się formularz logowania? Patrząc po błędach następuje próba logowania bez hasła co oczywiście się nie udaje. Wniosek?
Albo zmieniałeś hasło w złej konfiguracji config.inc.php albo masz jeszcze stare cookies na stronie phpmyadmina które próbuje zalogować użytkownika root bez hasła. Spróbuj odpalić w oknie incognito i zobacz czy pojawia się okno logowania.


(pamix) #3

Hasło zmieniałem z panelu phpMyAdmin.

Po zmianie hasła zarówno w trybie prywatnym jak i zwykłej nowej karcie mam Błąd łączenia się z bazą danych. Zmiana przeglądarki nie robi na bazie wrażenia.


(hindus) #4

Otwórz config.inc.php i sprawdź zawartość tych wpisów:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']
$cfg['Servers'][$i]['user']
$cfg['Servers'][$i]['password']

auth_type powinno być ustawione na “cookie” (podobno - zobacz https://stackoverflow.com/questions/2341504/how-to-configure-config-inc-php-to-have-a-loginform-in-phpmyadmin )
password nie powinno być puste.

Sprawdź też czy baza danych na pewno jest dobrze ustawiona - możesz się połączyć np. przez http://fishcodelib.com/database.htm Database4 .NET (nie trzeba instalować). Wtedy będzie wiadomo czy problem leży po stronie bazy, czy phpmyadmina.