Problem z lsass.exe


(Dam9) #1

Dosyć często pojawia mi się taki komunikat: http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... tuupp3.png i zaraz po nim wyskakuje kolejny komunikat: http://f2.sfd.pl/file/9/images2004/20040501235749.gif.

Nie wiem jak to naprawić. Często również jak robię 2 rzeczy np: tutaj instaluję a tam przeglądam strony internetowe to przeglądarka (www) się zawiesza wiec myślę, że to jest spowodowane właśnie przez "lsass.exe". Jeszcze jak mi się jakiś program zatnie a chcę użyć menadżera zadań (alt+ctrl+delete) to w ogóle mi się nie otwiera a zacinka pozostaje. Tylko reset rozwiązuje sprawę. (Komp jest po formacie)


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix


(Dam9) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:36:05, on 2008-08-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Xfire\xfire.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.co ... nos/gp.cab

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


(huber2t) #4

Log ok

Podaj log z Combofix (na samym dole)

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Dam9) #5

http://wklej.eu/index.php?id=96bcfb7b5c

No i co teraz? Pomóż ktoś? Może ktoś zahostuje ten plik co u mnie jest zepsuty i wrzuci tutaj linka?


(huber2t) #6

W logu nic nie widze


(Dmirecki) #7

Po pierwsze zainstaluj SP3!

Po drugie sprawdź pamięć programem memtest


(Dam9) #8

Już wszystko git. Musiałem zainstalować pewnego patcha.

http://komputery.katalogi.pl/W32.Sasser ... 14323.html

Jakby co^^