Problem z matmą


(Pikkoo 666) #1

Witam

Mam rozwiązać

a+b

7-2x

10 razy m

c:21

5(8b+4)

x dwa do kwadratu-2y dla x=-2,y=10

Może to pomoże

1.Wskazać zmienne w wyreżeniu algebraicznym

  1. Zapisać iloczyn algebraiczny

3.Zapisać sumę algebraiczną z podanych wyrazów

  1. Wypisać współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej

5 Wskazać jednomiany podobne

6.Redukcja wyrazów podobnych o współczynnikach całkowitych

7 Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę naturalną

8 Nazywanie podstawowych wyrażeń algebraicznych (suma, różnica, iloczyn i iloraz)

9 Obliczyć wartość liczbową wrażenia algebraicznego - proste przypadki

Będziecie spoko jak zorobicie mi to


(Siekiera666) #2

forum to nie odrabiaarka homeworków 8)


(Magik) #3

Jest locked.

Nie odrabiamy tutaj prac domowych - przykro mi.