Problem z MCO Publisher


(Sloneczko2710) #1

Mianowcie mam zrobić gazetkę 4-stronicową do szkoły i... Tutaj problem. Nie mogę wybrać NIC! Nawet utworzyć nowej kartki gdy kilkam na plik> nowy to ''nowy'' jest juz niedostępny na zdj widać (link do zapytaj.pl)

http://zapytaj.onet.pl/Category/007,014 ... isher.html

Błagam, to jest pilne!