Problem z Menadzerem zadan I rejestrem

Mam problem nie moge otworzyc menadżera zadań. Ani nic w rejestrze zrobnić. Robilem plik o koncowce .reg z tego forum jak kliknolem na niego to pokazal mi sie ten sam blad ze rejestr jest wylaczaony… sprawdzalem gpedit.msc i mam wyszstko tam wylaczone. oto skan HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:20:00, on 2010-01-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Windows\system\svchost.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Livebox\Launcher\Launcher.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDE.EXE

C:\WINDOWS\system32\3864F4\1AFF83.EXE

C:\Documents and Settings\Wasil\Menu Start\Programy\Autostart\tmonitor.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\0\AlertModule.exe

C:\Program Files\Livebox\systray\systrayapp.exe

C:\Program Files\Livebox\connectivity\connectivitymanager.exe

C:\Program Files\Livebox\connectivity\CoreCom\CoreCom.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Livebox\connectivity\CoreCom\OraConfigRecover.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\0\FTCOMModule.exe

E:\Mozilla\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\2FC874\UL-31E39.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [1AFF83] C:\WINDOWS\System32\3864F4\1AFF83.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ORAHSSSessionManager] “C:\Program Files\Livebox\SessionManager\SessionManager.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM…\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM…\Run: [services] C:\Windows\system\svchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “E:\Jedi\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PCTAVApp] “C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe” /MONITORSCAN

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU…\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “E:\utorrent\uTorrent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “E:\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKCU…\Run: [EPSON Stylus DX7400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICDE.EXE /FU “C:\WINDOWS\TEMP\E_SDE.tmp” /EF “HKCU”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: 1AFF83.lnk = C:\WINDOWS\system32\3864F4\1AFF83.EXE

O4 - Startup: tmonitor.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\System32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\OFFICE\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom SA - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

End of file - 5958 bytes

Nawet antywirusa nie moge zaintsalowac bo jakis blad wyskakuje z rejestrem… Prosze o Pomodz. Wasil

post2400382.html#p2400382

U siebie widze tylko to

I to nie dokonca. Ale sciagnolem ten DR WEB CureIt zapisalem w .com i gdy na niego klikam nic sie nie dzieje… :?

HijackThis w ogóle tej usługi nie zobaczy, bo jest ona typu rootkitowego (ukryta).

Zatem pozostaje ta metoda:

Czyli lepiej wyjde jak zrobie formata z but wielu potrzebnych danych tam nie mam to i problemu nie będzie. Dziękuje.

Jeśli chodzi o wyłączony edytor rejestru i menedżer zadań zobacz ten artykuł http://www.hotfix.pl/restrykcje-windows-a221.htm .

Podstawą jest odblokowanie edytora rejestru.