Problem z menadżerem zadań

Od dzisiaj nie chce i się włączyc menadżer zadań. Na dole w pasku windows po prawj stronie pokazuje że jest otwarty ale jak najedżam kursorem na nie, to znika. !!Pomocy!!

Pozdro

Poczytaj TO .

:google:

To też poczytaj: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … highlight=

poczytać to ja moge lepiej powiedzcie co mam w tym celu zrobić! :frowning:

to mi wykrył Spy Sweeper:

Adware found: 180search assistant/zango

Trojan Horse found: trojan-downloader-aux

Spy Cookie found: 2o7.net cookie

Spy Cookie found: tradedoubler cookie

Spy Cookie found: yieldmanager cookie

Spy Cookie found: cpxinteractive cookie

Spy Cookie found: redsheriff cookies

Spy Cookie found: atlas dmt cookie

Spy Cookie found: 4u.pl cookie

Spy Cookie found: ru4 cookie

Spy Cookie found: statcounter cookie

Spy Cookie found: xiti cookie

Spy Cookie found: zedo cookie

Spy Cookie found: specificclick.com cookie

Spy Cookie found: revenue.net cookie

Spy Cookie found: tripod cookie

Spy Cookie found: advertising cookie

Spy Cookie found: questionmarket cookie

Spy Cookie found: casalemedia cookie

Spy Cookie found: tribalfusion cookie

Spy Cookie found: serving-sys cookie

Spy Cookie found: yadro cookie

Spy Cookie found: about cookie

Spy Cookie found: tacoda cookie

Spy Cookie found: toplist cookie

Spy Cookie found: 247realmedia cookie

Spy Cookie found: go.com cookie

Spy Cookie found: webtrendslive cookie

Spy Cookie found: mediaplex cookie

Spy Cookie found: ic-live cookie

Spy Cookie found: atwola cookie

Spy Cookie found: rambler cookie

Behavioral found: Mal/Packer

Czy coś było robione na kompie :?:

Może wklej logi.

nie wiem co to są logi i z kad sie je bierze ;p powiedzcie skąd je wziąść to zaraz będą=D

Sory, że Ci nie napisałem :wink:

Wszystkie informacje masz tutaj

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Na początek wklej log z programów takich jak HijackThis i Silent Runners. W razie problemów pisz.

Masz loga nie wiem czy dobrze go skopiowałem :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:17:04, on 2007-07-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Avast!\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Programy\Avast!\ashDisp.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe

C:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE

C:\Programy\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programy\WinRar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.922\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.5.19.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] "C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] "C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Programy\Avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programy\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

wpisy usuń HJT

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Popraw używając funkcji zmień.

to co wypisałeś mam poprostu usunąć? :?

mam usunąć to co jest w notatniq czy jak?

a i jak mam je usunąć jeśli powiedzcie co nacisnąć bo nie chciałbym czegoś zepsuć? :-o

TAK - w HJT oczywiście.