Problem z menedzerem urządzeń

Nie działa mi menadżer urządzeń i mam kilka błedów na w łączeniu z netem.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:12:59, on 2008-05-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Marcin\D\avg\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Marcin\D\avg\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Labtec\Keyboard\V5.1\kbdap32a.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

D:\Marcin\D\utfory\winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Marcin\D\avg\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://c:/windows/homepage.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file://c:/windows/homepage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://c:/windows/homepage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = file://c:/windows/homepage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://c:/windows/homepage.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file://c:/windows/homepage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=127.0.0.1:8080;gopher=127.0.0.1:8080;http=127.0.0.1:8080;https=127.0.0.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - D:\Marcin\D\avg\avgssie.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {6e55a828-5943-4ff8-9536-f7c51b184759} - C:\WINDOWS\system32\efcCrPIA.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {87862e26-bda0-4a78-b94c-86bcb9428a6f} - C:\WINDOWS\system32\pmnMGWoL.dll

O2 - BHO: Microsoft copyright - {ffffffff-bbbb-4146-86fd-a722e8ab3489} - sockins32.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Labtec\Keyboard\V5.1\kbdap32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE A4 Tech USB PC Camera

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Marcin\D\utfory\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [885fffce] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\wksoujir.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] D:\Marcin\D\avg\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\Marcin\D\avg\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: pmnMGWoL - C:\WINDOWS\SYSTEM32\pmnMGWoL.dll

O21 - SSODL: WebProxy - {66186F05-BBBB-4a39-864F-72D84615C679} - sockins32.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Marcin\D\avg\avgwdsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Event Browser - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sysbrw32.exe


--

End of file - 6801 bytes

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\pmnMGWoL.dll

C:\WINDOWS\system32\wksoujir.dll

C:\WINDOWS\svchost.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org

ComboFix 08-05-29.1 - Administrator 2008-05-31 21:45:27.1 - NTFSx86

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile: