Problem z menu ! Pilne!

TU BĘDZIE LOGO

Wybierz język :

forzel.jpg

francja-flaga.gif

flaga_en.gif

Menu

główne:

::

Strona główna

::

Informacje o kraju

:: Historia

:: Mapa Francji

:: Galeria

:: Ciekawe miejsca

:: Atrakcje

::

System szkolny

:: Święta francuskie

:: Literatura francuska

:: Malarstwo

:: Wina

Położenie i

cechy geograficzne Francji

Francja jest

największym i najbardziej zróżnicowanym krajem Europy Zachodniej. Ciągnie

się od pofałdowanych równin północy po nieregularne grzbiety Pirenejów, od

poszarpanego wybrzeża Bretanii ku czystym, lazurowym jeziorom i lodowcom

Alp. Jest tym samym jedynym krajem Europy należącym geograficznie zarówno

do północy, jak i do południa – posiadając jednocześnie wybrzeże

atlantyckie i śródziemnomorskie. Istnieje tu znaczna różnorodność ziem

oraz krajobrazu, klimatu i roślinności.

Francja zajmuje obszar 551 000 km2

i jest trzecim co do wielkości krajem Europy po Rosji i Ukrainie.

Przypomina sześciokąt niemal z każdej strony otoczony morzem, bądź

łańcuchami górskimi. Wyjątek stanowi granica północno-wschodnia, która

jest prawie równinnym pasem na styku z Niemcami, Luksemburgiem i Belgią.

Linia brzegowa Francji liczy ok. 3200 km i jest bardzo zróżnicowana,

począwszy od kredowych, białych klifów Normandii i charakterystycznych dla

Bretanii przylądków, a skończywszy na łagodnych, piaszczystych plażach

Atlantyku. Plaże śródziemnomorskie są przeważnie kamieniste, a nawet

skaliste, z wyjątkiem Langwedocji i niektórych plaż Roussillon. Główne

rzeki Francji to Sekwana, Loara, Rodan i Ren.

Znaczną

część kraju zajmują obszary górzyste, zaliczane do najpiękniejszych w

Europie. Alpy Francuskie, na terenie których wznosi się najwyższy szczyt

Europy, Mont Blanc (4807m), ciągną się wzdłuż wschodniej granicy Francji ,

od Jeziora Genewskiego w kierunku Lazurowego Wybrzeża. Powyżej 2800 m

zaczyna się strefa wiecznych śniegów. Jura – łagodny łańcuch gór

wapiennych na północ od Alp, którego szczyty osiągają wysokość ponad 1700

m, biegnie wzdłuż granicy szwajcarskiej na północ od Jeziora Genewskiego.

Pireneje ciągną się wzdłuż całej 450-kilometrowej granicy z Hiszpanią.

Pomimo, że najwyższy szczyt Pirenejów ma zaledwie 3404 m ich stoki są

często równie niedostępne jak w Alpach. Alpy, Pireneje i Jura to dosyć

młode góry w porównaniu z bardzo starymi masywami, które ukształtowały się

ok. 225 – 345 mln lat temu. Największy z nich to Masyw Centralny –

rozległy region środkowej Francji, znany z licznych wygasłych wulkanów. Do

innych starych masywów francuskich należą Wogezy, Ardeny oraz Masyw

Armorykański. Pokryte lasem iglastym Ardeny ciągną się w

północno-wschodniej części kraju, między Alzacją a Lotaryngią. Ardeny leżą

głównie na terenie Belgii i Niemiec, a część francuska na północnych

obrzeżach Szampanii. Masyw Amorykański wznosi się na zachód od Normandii i

oddziela ją od Bretanii.

Klimat

Ogólnie rzecz biorąc we Francji panuje

klimat umiarkowany z łagodnymi zimami (za wyjątkiem terenów górzystych i

Alzacji).

Atlantyk wywiera ogromny wpływ na

północno-zachodnią część kraju, zwłaszcza na Bretanię, której klimat

charakteryzuje się dużą wilgotnością powietrz i znaczną ilością opadów

(200 dni deszczowych). Na tym obszarze występują też długotrwałe, niekiedy

porywiste wiatry zachodnie.

W północno-wschodniej Francji, zwłaszcza w

Alzacji, panuje klimat kontynentalny z ciepłym latem, a zimą na tyle

chłodną, że śnieg zalega tutaj czasem całymi tygodniami. Najbardziej

wilgotny okres z częstymi burzami przypada w Alzacji na czerwiec i lipiec.

Między Bretanią a Alzacją rozciąga się

równinny Basen Paryski, na który wpływ wywierają klimaty obydwu tych

regionów. Chociaż charakteryzuje się najniższą roczną sumą opadów (ok. 575

mm), pory deszczowe są tutaj zmienne, tak więc zmoknąć można zarówno zimą

jak i latem. Średnia roczna temperatura dla Paryża wynosi 12oC,

ale w styczniu słupek rtęci może spadać poniżej zera, zaś w lipcu i

sierpniu wskazywać ponad 30oC.

Południowe, nadbrzeżne tereny wystawione są

na działanie klimatu śródziemnomorskiego, który swym zasięgiem obejmuje

również południowe Alpy, Masyw Centralny i wschodnie Pireneje. Na południu

przymrozki należą do rzadkości. Występują tu za to wiosenne i jesienne

ulewy – gwałtowne i krótkie, latem zazwyczaj nie pada. Natomiast w dolinie

Rodanu przez 100 dni w roku wieją chłodne mistrale, które najbardziej

dokuczliwe stają się wiosną.

Administracja

lokalna

Francja od wielu lat jest państwem

scentralizowanym. Przed rewolucją kraj składał się z 24 głównych i wielu

mniejszych regionów. Ich stare nazwy nadal są w użyciu, choć ze względów

administracyjnych w 1790 r. kraj podzielono na departamenty (obszary o

wielkości ok. 6100 km2). We Francji kontynentalnej i na Korsyce

jest ich 96, a w byłych koloniach zamorskich 5. Większość z nich nosi

nazwy związane z cechami geograficznymi danej części kraju.

Departamenty dzielą się na

arrondissements, a główne miasto każdego z nich zwane jest

podprefektórą. Z kolei arrondissements dzielą się na kantony, a te

na gminy (podstawowe jednostki władz miejskich). Każda z 36400 gmin we

Francji zarządzana jest przez mera, który rezyduje w merostwie.

Departamenty są jednak bardzo małe, dlatego

w 1972 r. wydzielono większe jednostki administracyjne. Utworzono wtedy 22

regiony zgodnie z ich dawnymi granicami.

Ponadto Francja posiada

3 terytoria zamorskie na Pacyfiku: Polinezję Francuską, Nową Kaledonię

oraz wyspy Wallis i Futuna.

Ludność

Francja liczy 58,3 mln (1998 r.)

mieszkańców, z czego ponad 20% zamieszkuje region paryski. Począwszy od

lat 50-tych regularnie zmniejsza się liczba osób żyjących na terenach

górskich i wiejskich. Przez ostatnie 2 stulecia Francja odnotowała

znacznie niższy przyrost naturalny niż jej sąsiedzi. Jednocześnie kraj ten

przyjął więcej imigrantów jakiekolwiek niż inne państwo w Europie.

Gospodarka

Gospodarka

francuska osiąga mniej więcej średni poziom Unii Europejskiej. Problemem

ostatnich lat jest duże, nawet 12% bezrobocie.

Francja to jeden z najbardziej

uprzemysłowionych krajów świata. 40% siły roboczej zatrudnia sektor

przemysłowy, z którego pochodzi ok. 50% dochodu narodowego. W

przeciwieństwie do innych krajów wysoko uprzemysłowionych Francji brakuje

wielkich korporacji – źródła prywatnego kapitału, chętnego do

sponsorowania badań naukowych.

Francja jest krajem w dużym stopniu

samowystarczalnym. Jest także największym producentem rolnym i eksporterem

w strukturach Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie mają uprawy zboża,

kukurydzy i produkcja sera.

Informacje

praktyczne

Francja jest interesującym miejscem

przez cały rok. Jednak najwięcej turystów zjeżdża się tu latem. W

nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych tłoczno zaczyna się już w maju.

Jesień jest łagodna, ale popołudnia są zbyt chłodne na opalanie, nawet na

Lazurowym Wybrzeżu. Zimą wielu amatorów nart przyjeżdża w Alpy, Pireneje i

na inne tereny górskie. W okresie świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i

ferii zimowych kwitnie turystyka zimowa, przez co mogą się pojawić pewne

problemy ze znalezieniem noclegu. W Paryżu przez całą zimę odbywają się

imprezy kulturalne. W lipcu i sierpniu dni są zazwyczaj ciepłe, a na

południu upalne, więc tłumy turystów tłoczą się na plażach, w nadmorskich

uzdrowiskach i na kempingach. W małych miasteczkach w niedziele i święta

państwowe prawie wszystkie sklepy i niektóre restauracje są zamknięte.

Ograniczony lub wstrzymany jest transport publiczny. Nieczynne mogą być

również sklepy spożywcze, z wyjątkiem otwartej rano piekarni.

Informacja

turystyczna

W każdym mieście, miejscowości, czy wiosce

mieści się biuro informacji turystycznej prowadzone przez jednostkę władz

lokalnych, bądź przez zrzeszenie miejscowych handlowców. Obydwa oferują

usługi na wysokim poziomie i prawie zawsze dysponują co najmniej mapą

okolicy. Niektóre z biur dokonują wymiany waluty, ale kurs bywa

niekorzystny. Z reguły za niewielką opłatą można tam również zarezerwować

nocleg.

W Polsce

informacje o Francji możemy uzyskać w rządowym biurze informacji

turystycznej zwanym Maison de la France. Oddział ten został powołany z

końcem 1998 r. przy Ambasadzie Francji.

Dokumenty

1. Paszport – jest niewątpliwie

najważniejszym dokumentem w podróży. Powinien zachowywać ważność jeszcze

parę miesięcy po planowanym zakończeniu podróży. Większość państw określa

ten okres na 180 dni. Osoby poniżej 16-ego roku życia mogą figurować w

paszporcie rodziców, jednak często bywa to kłopotliwe. Utratę paszporty

poza granicami kraju należy bezzwłocznie zgłosić na policji i w polskim

konsulacie, bądź ambasadzie. W świetle obowiązujących przepisów wszyscy

ludzie przebywający na terenie Francji muszą mieć przy sobie jakiś

dokument tożsamości. W przypadku turystów zagranicznych jest to paszport,

a turystów z Unii Europejskiej dokument tożsamości danego kraju.

2.

Wizy – obywatele Polski nie muszą starać się o wizę, jeżeli

ich pobyt we Francji będzie krótszy niż 3 miesiące. Zasadniczo nie można

przedłużać pobytu turystycznego za wyjątkiem nagłych

przypadków np. kłopotów zdrowotnych. Osoby, które zamierzają podjąć pracę,

albo pozostać w tym kraju na okres dłuższy niż 3 miesiące muszą złożyć w

najbliższym Konsulacie lub Ambasadzie wniosek o przyznanie wizy

długoterminowej. Osoby, które otrzymają taką wizę będą musiały postarać

się o wizę pobytową w ciągu max. 8 dni od daty przyjazdu do Francji.

;

;

3. Prawo jazdy

we Francji honorowane są zagraniczne prawa jazdy, niemniej jednak zawsze

warto mieć przy sobie również międzynarodowe praw jazdy, gdyż jego

posiadanie może ułatwić wiele spraw, zwłaszcza jeśli chodzi o wypożyczanie

samochodów.

4.

Ubezpieczenie

a.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – gwarantuje ono zwrot

kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej, łącznie kosztami transportu do

ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia (tylko do momentu, kiedy stan

chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), podróży powrotnej

poszkodowanego.

b.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – za

nieszczęśliwy wypadek uważane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną

zewnętrzną, w następstwie którego osoba ubezpieczona, niezależnie od

swojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub

zmarła. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia trwałego

uszczerbku na zdrowiu, zwyczajowo ustalonego przez lekarzy powołanych

przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku śmierci osoby

ubezpieczonej świadczenie przechodzi na osobę upoważnioną lub na członków

rodziny.

c.

Ubezpieczenie Assistance – w przypadku tego ubezpieczenia

towarzystwo ubezpieczeniowe za dodatkową opłatą rozszerza zakres ochrony

ubezpieczeniowej, która może obejmować np. pomoc prawną i finansową,

koszty transportu towarzyszących członków rodziny, opiekę na nieletnimi

dziećmi, wcześniejszy powrót do kraju.

d.

Zielona Karta – jest to obowiązkowe międzynarodowe

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez

kierowcę poza granicami kraju. Wyjazd samochodem bez tego dokumentu jest

nielegalny i w praktyce prawie niemożliwy, gdyż służby graniczne

kontrolują jego posiadanie na równi z paszportem.

e.

Autocasco – ubezpieczenie to chroni właściciela samochodu

przed poniesieniem wydatków związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą

samochodu. W przypadku powstania szkody za granicą towarzystwa

ubezpieczeniowe wymagają, aby główna naprawa była przeprowadzona po

powrocie do kraju. AC zapewnia pokrycie kosztów naprawy za granicą tylko w

zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy i tylko do

określonej kwoty.

f.

Assistance (samochodowe) – poszerza zakres ubezpieczenia

samochodowego, które może obejmować np. organizację i pokrycie kosztów

holowania do najbliższego parkingu czy warsztatu, powrotu do Polski

kierowcy i pasażerów w razie niemożliwości naprawy samochodu za granicą.

Na poszczególnych podstronach nie masz porobionych linków do innych stron - linki są tylko na głównej, a na innych już nie ma…

Na każdej z podstron musisz mieć porobione linki - one same z siebie nie przejdą na inną stronę :slight_smile:

Mam nadzieje, że wiesz o czym mówie :slight_smile:

Pozdrawiam

widocznie na podstronach niezrobiles hiperłączy

Zamiast linka do odpowiedniej strony masz tylko jej nazwę

Przykład

To jest link w menu

Atrakcje


A to nie bedzie link

Ciekawe miejsca

Powinno być

Ciekawe miejsca


Takich błędów masz wiecej