Problem z menu start - czy to wirus?

Witam.

Mam pewien problem z Menu Start. Jak kliknę Start->Programy-> a potem dwukrotnie w jakikolwiek katalog znajdujący się w menu Programy, pojawia mi się następujący błąd:

Explorer.exe - błąd aplikacji


Instrukcja spod "0x01901828" odwołuje się do pamięci pod adresem "0xffffffff". Pamięc nie może być typu "read".


Naciśnij OK, aby zakończyć działanie programu.

Naciśnij Anuluj aby rozpocząć debbugowanie aplikacji

Dwie ostatnie linijki pisałem z pamięci, ale jakoś tak to było. Przeskanowałem komputer przy pomocy AntiVir PE Classic i Spybot - S&D, jednak nie wykryły one żadnych intruzów. Log z HiJackThis też niczego na mój chłopski rozum nie wskazuje. Zresztą zobaczcie sami:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:50:35, on 2006-08-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\PROGRA~1\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Opera 8.54\Opera.exe

C:\Program Files\HiJackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{53A31512-BCD3-464A-BA90-043ED8083275}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\OUTPOS~1.0\outpost.exe

Problem pojawił się dzisiaj przed południem, rano jeszcze wszystko działało bez zarzutu. Ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić? Nie jest to zbyt uciążliwy problem, jednak zawsze problem.

Nie jest to wina syfu.

Poczytaj ten temat