Problem z Metro 2033 - Frequency out of range


(-=Gabro=-) #1

Witam.

Mam problem z grą Metro 2033 na steam po włączeniu gry pokazuje się napis Frequency out of range na czarnym tle.

Proszę o pomoc


(BOLO1990) #2

Chodzi po prostu o to, że w grze masz ustawioną większe odświeżanie monitora niż on rzeczywiście obsługuje. Nie mam Metro 2033, ale musisz poszukać w folderze z grą (ew. folderze z zapisami z gry - moje dokumenty itp.) plik z zapisanymi ustawieniami gry. Otworzysz go w notatniku i po prostu zmienisz odświeżanie na 60 Hz (takie powinien obsłużyć każdy monitor).


(nic ciekawego) #3

Plik user.cfg. Znajduje się on w folderze gry (steamapps/common/metro 2033). Masz tam zapisane parametry gry. Zobacz jaka jest ustawiona rozdzielczość,

r_res_hor 1680

r_res_vert 1050

(-=Gabro=-) #4
r_res_hor 1024

r_res_vert 768

(BOLO1990) #5

Wpisz tutaj wszystko co znajduje się w tym pliku.


(-=Gabro=-) #6
_show_subtitles 0

ai::feel_vision off

ai::feel_vision_ex off

ai::graph off

ai::graph::links off

ai::graph::normals off

ai::graph::radius 10.

ai::look_body off

ai::look_head off

ai::path::detail off

ai::path::patrol off

ai::path::vertex off

ai::patrol off

ai::space_restrictions off

unbindall

bind changemenumap kESCAPE

bind wpn_1 k1

bind wpn_2 k2

bind wpn_3 k3

bind wpn_4 k4

bind wpn_5 k5

bind medkit kQ

bind forward kW

bind use kE

bind wpn_reload kR

bind wpn_next kLBRACKET

bind wpn_prev kRBRACKET

bind time kT

bind menu_enter kRETURN

bind crouch kLCONTROL

bind lstrafe kA

bind back kS

bind rstrafe kD

bind wpn_light kF

bind gasmask kG

bind console kGRAVE

bind sprint kLSHIFT

bind crouch_toggle kZ

bind accel kX

bind nightvision kN

bind map kM

bind jump kSPACE

bind cam_1 kF1

bind cam_2 kF2

bind cam_3 kF3

bind quick_save kF5

bind quick_load kF7

bind quick_load kF8

bind cam_zoom_out kSUBTRACT

bind cam_zoom_in kADD

bind pause kPAUSE

bind up kUP

bind left kLEFT

bind right kRIGHT

bind down kDOWN

bind wpn_fire mouse0

bind wpn_aim mouse1

bind nightvision x_dpad_up

bind gasmask x_dpad_down

bind wpn_next x_dpad_left

bind wpn_prev x_dpad_right

bind changemenumap x_start

bind map x_back

bind sprint x_left_thumb

bind medkit x_right_thumb

bind crouch_toggle x_left_shoulder

bind jump x_right_shoulder

bind use x_a

bind wpn_light x_b

bind wpn_reload x_x

bind time x_y

bind wpn_aim x_left_trigger

bind wpn_fire x_right_trigger

cvr_cover_hit_danger_distance 3.

cvr_cover_hit_danger_interval 1200.

cvr_cover_hit_danger_penalty 1000.

cvr_death_danger_distance 5.

cvr_death_danger_interval 2400.

cvr_death_danger_penalty 10000.

cvr_grenade_danger_distance 10.

cvr_grenade_danger_interval 1.

cvr_grenade_danger_penalty 1000.

cvr_hit_danger_distance 3.

cvr_hit_danger_interval 1200.

cvr_hit_danger_penalty 1000.

dbg_flower 0

dbg_ik_weight 0

dbg_look_params 0

dbg_macheta 0

dbg_safe_area 0

dbg_timing_full_cycle 0

dbg_uboynicheg 0

engine_step 0

g_autopickup on

g_game_difficulty 1

g_global_god off

g_god off

g_unlimitedammo off

goto_editor 0

goto_game 0

joy_sens_aiming_x 0.4

joy_sens_aiming_y 0.4

joy_sens_x 1

joy_sens_y 1

mouse_sens 0.4

msaa 0

npc_debug_draw 0

p_dbg_draw 0

ph_ce_psystem_distance 70.

ph_ce_psystem_minvelocity 1.

ph_ce_sound_distance 70.

ph_ce_sound_maxvelocity 50.

ph_ce_sound_minvelocity 1.

ph_ce_wmark_distance 70.

ph_ce_wmark_minvelocity 1.

ph_dbg_render 0

ph_dump_stats 0

ph_enable_int_coll 1

phv_actor_axes 0

phv_anim_mixing 0

phv_awake_only 0

phv_body_ang_velocity 0

phv_body_axes 0

phv_body_lin_velocity 0

phv_body_mass_axes 0

phv_buoyancy 0

phv_ccd_sceletons 0

phv_cloth_mesh 0

phv_collision_aabbs 0

phv_collision_axes 0

phv_collision_compounds 0

phv_collision_dynamic 1

phv_collision_edges 0

phv_collision_fnormals 0

phv_collision_free 0

phv_collision_sap 0

phv_collision_shapes 0

phv_collision_spheres 0

phv_collision_static 0

phv_collision_vnormals 0

phv_contact_error 0

phv_contact_force 0

phv_contact_normal 0

phv_contact_point 0

phv_dynamic 0

phv_fluids 0

phv_joints 0

phv_kinematic 1

phv_static 0

phv_trigger_shapes_only 0

phv_use_zbuffer 0

phv_world_axes 0

physx_connect_to_debugger 0

r_af_level 0

r_bloom_threshold 0.01

r_can_miniformat 0

r_dao 0

r_dao_enable 1

r_dao_smooth 1.

r_dbg_disable_occq 0

r_dbg_portals 0

r_dbg_texture_usage 0

r_deblur_dist 10.

r_api 0

r_exp_temporal 0

r_fullscreen on

r_hud on

r_hud_weapon on

r_ignore_portals on

r_light_frames2sleep 10

r_local_mblur_coef 0.015

r_lod_shadow_quality 1.

r_lod_use_socclusion 0

r_mipcolor 0

r_msaa_level 0

r_ppaa_blend 0.5

r_ppaa_grad 0.01

r_quality_level 2

r_res_hor 1024

r_res_vert 768

r_show 0

r_smap_cache_clipdist 15.

r_smap_cache_clipvolatile 15.

r_sun_depth_far_bias 0.

r_sun_depth_far_scale 1.

r_sun_depth_near_bias -0.

r_sun_depth_near_scale 1.

r_sun_near 12.

r_sun_near_border 0.666

r_sun_tsm_bias -0.

r_sun_tsm_proj 0.2

r_supersample 1.

r_texnostreaming off

r_tone_adaptation 5.

r_tone_amount 0.

r_tone_bmax 10.

r_tone_bmin 0.01

r_tone_low_lum 0.01

r_tone_middlegray 0.33

r_view_distance 125.

r_vsync off

replay

role_border0 100.

role_border1 1000.

role_time0 2.

role_time1 0.5

s_cone_inner_volume 1.

s_cone_outer_volume 0.75

s_dbg_draw 0

s_dbg_draw_dist 0

s_dbg_draw_name 1

s_dbg_draw_stopped 1

s_dbg_stat_active 1

s_master_volume 0.5

s_music_volume 0.5

s_render_targets 24

sick_camera 0.

sick_fov 45.

sick_hud 0.

sick_mblur 0.

sick_mouse 0.

sick_slowmo 0.

stats off

stats_graph 1.000000,5,5.000000,1,0.000000

stats_graph_rect 300,200,1000,200

test_zbias 0

language us

gamepad_preset 0

show_points_ex 1

(BOLO1990) #7

Kurde nic nie widzę. Nie ma innych plików? Settings itp.?


(nic ciekawego) #8

Gra korzysta ze steama i przechowuję plik konfiguracyjne w chmurze, oraz kopie na dysku lokalnym. Jest kilka tematów o tym błędzie. Nie wiadomo czemu przywracane są ustawienia domyślne, w tym także odświeżanie (100Hz). Czasami pomaga ustawienie w cfg wyświetlania w oknie, by później z poziomu gry ustawić żądane parametry. Jak już pisałem jest kilka rozwiązań i nie wszystkie działają u każdego. Zdarza się również że żadne z podanych rozwiązań nie zadziała. U mnie nie ma tego problemu.

http://forums.steampowered.com/forums/s … p=19459957

http://www.gamefaqs.com/boards/935068-m … 3/53943520

http://www.unigamesity.com/how-to-fix-m … n-crashes/