Problem z mod rewrite


(Damyrade1990) #1

w folderze ht mam plik .htaccess a w nim:

RewriteEngine On

RewriteRule ^ht/(.*)/(.*)/(.*)/ index.php?var1=$1&var2=$2&var3=$3

oraz index php a w nim:

<?php

$var1=$_GET['var1'];

$var2=$_GET['var2'];

$var3=$_GET['var3'];

echo $var1.' '.$var2.' '.$var3.' ';

?>

do przegladarki wpisuję:

http://localhost/ht/jeden/dwa/trzy/

i dostaję:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, admin@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

mimo tego, że WampServer mam cały czas uruchomiony

co robię źle ?


(ra-v) #2

Możesz spróbować dodać po RewriteEngine On

RewriteBase /

lub zmienić regułę na 1 z poniższych

RewriteRule ^ht/(.+)/(.+)/(.+)/ index.php?var1=$1&var2=$2&var3=$3

RewriteRule ^ht/(.+)/(.+)/(.+)/$ index.php?var1=$1&var2=$2&var3=$3

RewriteRule ^ht\/(.+)\/(.+)\/(.+)\/$ index.php?var1=$1&var2=$2&var3=$3

Poza tym nie masz jakiś max_upload_filesize itp?


(Sitemaster) #3

zamiast (.*) czy (.+) daj ([^/]+)


(Monczkin) #4

damyrade1990 , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę ten temat.

poradnik-uzywania-forum-zakladanie-edycja-tematu-t394978.html