Problem z modułem msicnj32.dll i reszta

Witam.

Pisze ponieważ mam problem i myślę że jest on poważny, podczas uruchomiania komputera po załadowaniu win 7 monitor się załancza i wyłancza co chwile że nic nie można zrobic, po resecie kompa czasami się włączy dobrze ale martwi mnie komunikat problem z modulem msicnj32.dll i nie wiem od czego on jest:/

do tego dochodzi problem z oglądaniem filmów online na youtube (na reszcie chodzi ok) na pełnym ekranie film klatkuje, dodaje ze sterowniki i cala reszta jest aktualizowana co jakiś czas na bieżąco. Dodaje log poniżej z programu Hijack This.mam nadzieje ze pomożecie.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:43:24, on 2012-05-07

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\komp\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\komp\Desktop\Nowy folder (2)\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=133

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=133

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=iron&s={searchTerms}&f=4

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;127.0.0.1:9421;?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r??????;††?????????????????????????????????????????††?????????????†††??†††??;??††††???????††††???††††??????????????????†††??††††????????????????????????????????????????????????††††?†††††??????†††††??†††††?????????????????;;;;;;;;;;;;;?Ű;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.6\pdfforgeToolbarIE.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.4.12.6.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.6\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\5.6\pdfforgeToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\komp\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU\..\Run: [cacaoweb] "C:\Users\komp\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" -noplayer

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [PCSpeedUp] C:\Program Files\Przyspiesz Komputer\PCSpeedUp.lnk

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\komp\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "E:\Nowy folder\sims3 inst\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSIDLL] rundll32.exe msicnj32.dll,OCnRARekQJpU

O4 - Startup: fliptoast.lnk = C:\Program Files\fliptoast\fliptoast.exe

O8 - Extra context menu item: &P&obierz &za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.4.12.6.dll/206 (file missing)

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe


--

End of file - 10396 bytes

W panelu sterowania odinstaluj:

pdfforge Toolbar, My Web Search, SearchSettings, Przyspiesz Komputer, Akamai NetSession Interface

Dysk przeskanuj Malwarebytes-AntiMalware.

Podczas instalacji kliknij Odrzuć żeby zainstalować tylko darmowy skaner.

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

Po zakonczeniu skanowania kliknij Usuń zaznaczone.

Pokaż logi z OTL na wklej.org.

zeskanowałem kompa i usunołem trojany, przy ponownym uruchomieniu monitor wgl sie nie załańczał prawdopodobnie padła karta graficzna nvidia 8500GT, wyjołem ją i załaczyłem kompa na karcie zintegrowanej i jak na razie śmiga… zobaczymy co dalej

błąd msicnj32.dll nie wyskoczył…

macie jeszcze jakieś pomysły??

Dodane 07.05.2012 (Pn) 13:03

Logi z OTL

http://www.wklej.org/id/747432/ -OTL

http://www.wklej.org/id/747435/ -Extras