Problem z mostem w debianie

Witam, już parę dni próbuję postawić most miedzy interfejsami sieciowymi, jednakże komputer za mostem nie może uzyskać adresu DHCP, statyczny adres też nie działa.Używam czystego debiana:

source /etc/network/interfaces.d/*

The loopback network interface

auto lo
iface lo inet loopback

The primary network interface

auto br0

iface enp1s0 inet manual
iface enp3s0f0 inet manual
iface enp3s0f1 inet manual

iface br0 inet static
bridge_ports enp1s0 enp3s0f0 enp3s0f1
bridge_stp on
bridge_waitport 128
bridge_maxwait 0
bridge_fd 0
address 192.168.2.5
netmask 255.255.255.192
gateway 192.168.2.1
dns-nameservers 192.168.2.1

Czy ktoś pomógłby z tym problemem?

NetworkManager wylaczyłeś? Próbowałeś sposobem systemd?

Pokaż wynik polecenia ip a

Witam

root@TV:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
link/ether 90:1b:0e:37:46:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp3s0f0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:1f:29:56:cd:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp3s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
link/ether 00:1f:29:56:cd:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 02:42:30:b7:fa:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::42:30ff:feb7:fae1/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
8: veth6863e7f@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 12:01:6d:1d:ad:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
inet6 fe80::1001:6dff:fe1d:ad5b/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
10: vethdc77293@if9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
link/ether 3e:a8:df:c9:48:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
inet6 fe80::3ca8:dfff:fec9:48dd/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
13: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
link/ether 00:1f:29:56:cd:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.5/26 brd 192.168.2.63 scope global br0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::21f:29ff:fe56:cd1a/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

NetworkManager nie zainstalowany

Rozwiązanie
https://elvishomelab.com/2019/09/09/creating-a-linux-bridge-in-networkmanager/