Problem z Mozillą Firefox


(Szeryf118) #1

Mam problem z Mozillą Firefox. Otóż od dłuższego czasu Mozilla usuwa mi z Zakładek wszystkie strony, jakie do niej dodam. Jak dodam stronę to wszystko jest OK do zamknięcia i ponownego uruchomienia Mozilli. Mam Firefoxa w wersji 1.0.4. W czym tkwi problem ?? ??


(Damian) #2

Proponuje przeinstalować Firefoxa...

Po jego wywaleniu wyczyść rejestr z kluczy programem jv16 PowerTools 1.3.0.195.

Usuń również folder C:\Documents and Settings\Nazwa Konta\Dane aplikacji\Mozilla\

Pamiętaj, żeby zabezpieczyć wszystkie zakładki,wtyczki etc


(Szeryf118) #3

Wklejam tu loga z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 05:46:49, on 2005-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.doktormiod.k9.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\Programy\STARDO~1\SDIEInt.dll

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [qFE5t4N] C:\WINDOWS\mfddnyea.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "D:\Programy\Nero 6.3.1.25\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] D:\Programy\TLEN\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe


(El Presidento) #4

Log czytsty kosmetycnie mozesz wywalic

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

i usun Mesengera jak nie korzystasz tym

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369


(boczi) #5

Poczytaj o zakładkach, powinno pomóc:

http://mozillapl.org/forum/about-10570. ... ki+firefox

http://mozillapl.org/forum/about-11809. ... ki+firefox

Co do loga,

O4 - HKLM..\Run: [qFE5t4N] C:\WINDOWS\ mfddnyea.exe

Google nic o tym nie mówią, musi to być syf. Do tego jakiś losowy opis pliku...

Wyszukujesz plik na dysku, szukasz także w ukrytych i kasujesz, najlepiej w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu.

Później kasacja tego wpisu z Hijacka.