Problem z mp3

mam delikatny problem z moja mp3 a właściwie z komputerem gdyż po podłączeniu odtwarzacza do portu USB w celu przesyłu danych

komputer mi siada tzn… chodzi wszystko bardzo wolno. np. na rozwiniecie paska startu czekam az 5 minut!! w tym momencie oczywiście nie ma mowy o zgrywaniu muzyki na mp3… proszę pomóżcie nie wiem czym to jest spowodowane …z góry dziękuje…

Kliknij CTRL+ALT+DEL , pojawi się Menadżer urządzeń. Przejdź na zakładkę Procesy i napisz co pobiera 100% CPU.

Napisz też jaki masz sprzęt, i jaki to odtwarzacz mp3.

odtwarzacz mp3 Creative zen stone…

AMD Duron 1.6 768 mb ram radeon 9550

AMD Duron 1.6 768 mb ram radeon 9550

100% CPU pobiera proces “system”…(dokladnie to 99%) pomocy!! co sie dzieje!!

Daj log z HiJackThis i ComboFix. Instrukcja.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:39:13, on 2008-01-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WLAN\WConfig\WConfig.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: WConfig.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2002\AddUrl.html

O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2002\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2002\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

End of file - 3240 bytes

a to jest link do log z combofix: http://www.wklej.org/id/b407449e61