Problem z muzyką w tle <> Opera 9.5


(Mczaper) #1

Witam

Otóż po aktualizacji Opery z wersji 9.27 do 9.5 pojawiała mi sie muzyka w tle która gra przez cały czas od momentu otworzenia przeglądarki :frowning: Prosiłbym o sprawdzenie logow z HJ i ComboFix'a przez expertów. Thx za pomoc.

HijackThis

ComboFix


(kamil_w) #2

Narzędzia -> Prefernencje -> Zaawansowane -> Powiadomienia i tam wyłącyć dźwięki

Narzędzia -> Prefernencje -> Zaawansowane -> Zawartość i tam odznaczyć "Odtwarzaj dźwięki na stronach WWW"

Nie wiem co jeszcze. Może wystarczy :?:


(Mczaper) #3

kamil_w to nie oto chodzi, wylaczenie tego nic nie daje. Muzyka caly czas jest odtwarzana podczas dzialania Opery


(huber2t) #4

fix w hijackthis

Przeczyść komputer Ccleanerem

:slight_smile:


(umretu) #5

Mam to samo. CCleaner nic nie wnosi.Proszę o pomoc, a że temat taki sam pozwolę sobie nie zakładac nowego.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:28:53, on 2012-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

D:\Program Files\TransDePl4\TrDePl4OE.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Kompas Outlook Express/Poczta systemu Windows Plugin] D:\Program Files\TransDePl4\TrDePl4OE.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.09\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Tłumacz niemiecki->polski (Kompas wersja 4) - {A6B80FBF-79CD-4F73-B660-329C74052B15} - D:\Program Files\TransDePl4\trdepl4ie_tlumaczdepl.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz z niemieckiego na polski (Kompas wersja 4) - {A6B80FBF-79CD-4F73-B660-329C74052B15} - D:\Program Files\TransDePl4\trdepl4ie_tlumaczdepl.htm (HKCU)

O9 - Extra button: Tłumacz polski->niemiecki (Kompas wersja 4) - {E6EC8F7C-AFF8-4C53-A0CC-241EEA979C00} - D:\Program Files\TransDePl4\trdepl4ie_tlumaczplde.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz z polskiego na niemiecki (Kompas wersja 4) - {E6EC8F7C-AFF8-4C53-A0CC-241EEA979C00} - D:\Program Files\TransDePl4\trdepl4ie_tlumaczplde.htm (HKCU)

O9 - Extra button: Opcje tłumaczenia niemiecko-polskie (Kompas wersja 4) - {F51163C5-83A0-4C7D-A660-D69A4D60938B} - D:\Program Files\TransDePl4\trdepl4ie_opcje.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Opcje tłumaczenia niemiecko-polskie (Kompas wersja 4) - {F51163C5-83A0-4C7D-A660-D69A4D60938B} - D:\Program Files\TransDePl4\trdepl4ie_opcje.htm (HKCU)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{51E1F328-416B-426A-AD95-A0282761C047}: NameServer = 62.233.233.233 87.204.204.204

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 6823 bytes