Problem z myszką USB


(Technik Elektro) #1

otwórz Menadżera Urządzeń -> rozwiń gałąź Kontrolery uniwersalnej magistrali... -> na wszystkich Głównych koncentratorach usb wybierz właściwości -> zakładka Zarządzanie energią odznacz Zezwalaj ... bla bal. OK.