Problem z netem , dołączam logi

Witam tak jak w temacie , mam problem z netem a dokladniej , mimo iż w ustawieniach modemu wszystko jest ok :

2222452.jpg

to prędkość sciągania jak i otwierania stron jest bardzo słaba , skanowalem programami antywirusowi itp ale nic nie wykrywa , dlatego daje logi :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:55:23, on 2009-12-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\lxdncoms.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\calc.exe

D:\Firefox\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O1 - Hosts: 84.38.66.128 datenklo.org

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\programy\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\programy\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\programy\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0C22B234-2152-4E81-BF23-31590D2A3AFC}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0C22B234-2152-4E81-BF23-31590D2A3AFC}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0C22B234-2152-4E81-BF23-31590D2A3AFC}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: lxdnCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxdnserv.exe

O23 - Service: lxdn_device - - C:\WINDOWS\system32\lxdncoms.exe

O23 - Service: Microsoft Office Groove Audit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 6017 bytes

oraz silentrunners :

"Silent Runners.vbs", revision 60, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP3

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"AutoConnect" = "C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe" ["http://autoconnect.prv.pl"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom RD"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe" ["France Télécom RD"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"autoclk" = "autoclk.exe" [file not found]

"adiras" = "adiras.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\


{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}\(Default) = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\


Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)\(Default) = "{99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)\(Default) = "{AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)\(Default) = "{920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)\(Default) = "{16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)\(Default) = "{2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\


"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 - {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]


"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 - {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]


"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 - {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]


"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 - {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]


"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 - {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]


"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


"{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}" = "Groove GFS Browser Helper"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}" = "Groove GFS Explorer Bar"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Folder Synchronization"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{A449600E-1DC6-4232-B948-9BD794D62056}" = "Groove GFS Stub Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}" = "Groove GFS Context Menu Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{387E725D-DC16-4D76-B310-2C93ED4752A0}" = "Groove XML Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove XML Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619}" = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7}" = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msohevi.dll" [MS]


"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]


"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]


"{49BF5420-FA7F-11cf-8011-00A0C90A8F78}" = "Mobile Device"

 - {HKLM...CLSID} = "Urządzenie przenośne"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\MICROS~2\Wcesview.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\


 "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\


"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 - {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\


 text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 - {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office InfoPath XML Mime Filter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\


 grooveLocalGWS\CLSID = "{88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD}"

 - {HKLM...CLSID} = "Local Groove Web Services Protocol"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL" [MS]


 ms-help\CLSID = "{314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294}"

 - {HKLM...CLSID} = "HxProtocol Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\


WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\


XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\


WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\DragDropHandlers\


WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\


NvCplDesktopContext\(Default) = "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}"

 - {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]


XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\


WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]


XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 - {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\DragDropHandlers\


WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


BSplayerCDDA\

"Provider" = "BS.Player multimedia player"

"InvokeProgID" = "BSP.plist"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\BSP.plist\shell\play\command\(Default) = "D:\programy\BSplayer\Webteh\BSplayerPro\bsplayer.exe "%L"" ["Webteh"]


BSplayerDVD\

"Provider" = "BS.Player multimedia player"

"InvokeProgID" = "BSP.plist"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\BSP.plist\shell\play\command\(Default) = "D:\programy\BSplayer\Webteh\BSplayerPro\bsplayer.exe "%L"" ["Webteh"]


BSplayerMusic\

"Provider" = "BS.Player multimedia player"

"InvokeProgID" = "BSP.plist"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\BSP.plist\shell\play\command\(Default) = "D:\programy\BSplayer\Webteh\BSplayerPro\bsplayer.exe "%L"" ["Webteh"]


BSplayerVideo\

"Provider" = "BS.Player multimedia player"

"InvokeProgID" = "BSP.plist"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\BSP.plist\shell\play\command\(Default) = "D:\programy\BSplayer\Webteh\BSplayerPro\bsplayer.exe "%L"" ["Webteh"]


Lexmark_2600_Series\

"Provider" = "Lexmark Productivity Studio-2600 Series"

"InvokeProgID" = "Lexmark_2600_Series"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Lexmark_2600_Series\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = "C:\Program Files\Lexmark 2600 Series\lxdnamon.exe" [null data]


MSWPDShellNamespaceHandler\

"Provider" = "@%SystemRoot%\System32\WPDShextRes.dll,-501"

"CLSID" = "{A55803CC-4D53-404c-8557-FD63DBA95D24}"

"InitCmdLine" = " "

 - {HKLM...CLSID} = "WPDShextAutoplay"

          \LocalServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShextAutoplay.exe" [MS]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""D:\programy\Winamp\winamp.exe" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = ""D:\programy\Winamp\winamp.exe"" ["Nullsoft"]DESKTOP.INI DLL launch in local fixed drive directories:

--------------------------------------------------------


C:\WINDOWS\Offline Web Pages\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}

 - {HKLM...CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll" [MS]Startup items in "Xxx" "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" - shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [null data]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"WGASetup" - launches: "C:\WINDOWS\system32\KB905474\wgasetup.exe /autoauto" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\


"{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}"

 - {HKLM...CLSID} = "DAEMON Tools Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}" = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "DAEMON Tools Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll" [null data]


Explorer Bars


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}\(Default) = "Groove Folder Synchronization"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{2670000A-7350-4F3C-8081-5663EE0C6C49}\

"ButtonText" = "Wyślij do programu OneNote"

"MenuText" = "Wyślij do programu OneNote"

"CLSIDExtension" = "{48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C}"


{2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\

"ButtonText" = "Create Mobile Favorite"

"CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}"

 - {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\MICROS~2\INetRepl.dll" [MS]


{2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\

"MenuText" = "Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego..."

"CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}"

 - {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\programy\MICROS~2\INetRepl.dll" [MS]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

 "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]HOSTS file

----------


C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 1 domain name to an IP address,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


France Telecom Routing Table Service, FTRTSVC, "C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe" ["France Telecom"]

lxdn_device, lxdn_device, "C:\WINDOWS\system32\lxdncoms.exe -service" [" "]

NVIDIA Display Driver Service, nvsvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

2600 Series Port\Driver = "lxdnlmpm.dll" [" "]

Send To Microsoft OneNote Monitor\Driver = "msonpmon.dll" [MS]---------- (launch time: 2009-12-17 18:58:27)

: Suspicious data at a malware launch point.

: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 202 seconds.

---------- (total run time: 647 seconds)

z góry dzieki za pomoc

czużby to była jakaś modyfikacja pliku Hosts?

ja osobiście nie mieszałem z tym plikiem , coś nie w porządku z nim jest?

Ale czy ja dobrze widzę, ty chcesz na modemie SAGEM uruchomic 8Mb/s. To niemożliwe, ten modem nie pódzie na takiej prędkości. On chodzi max do 2 Mb/s.

Dodane 17.12.2009 (Cz) 20:27

A ten wpis z host to usuń

Aaaa to tu jest problem , SAGEM fast800 posiadam ale to sie domyślasz raczej.

Nie ma opcji żeby na tym poszlo ?

A orientujesz sie czy na Thomsonach tych co daje Tepsa poleci 8mb ?

Dodane 17.12.2009 (Cz) 20:58

jednak da rade , wystarczyło opcje usb z BULK przestawić na ISO , temat do zamkniecia jesli logi czyste

Dodane 21.12.2009 (Pn) 19:13

jednak nie jest wszystko ok , na screenie widac:

http://img231.imageshack.us/img231/6096/2222452.jpg

że predkosc neta to 8032 kilobity , rowniez przy łączeniu jest pokazana ta sama predkosc

ale jakby nie patrzeć predkosc jaka osiaga łacze to max ~820 kB , nie wiele wiecej niż przy łączu 6mb

w czym leży problem ? czy to jednak wina modemu czy operatora ?