Problem z netem


(Xanadu17) #1

niedawno wlał mi się syf do kompa - przeskanowałem Avastem ,potem spybotem i adwarem , niby w kompie wszystko działa ale z netem mam problem po pięciu mimutach jest tak : wysłano - 10 050 873 a odebrano -2 985 327 , net się czołga ,nic nie można zrobić. Wołam POMOCY! !!

a i jeszcze dodam że jestem zielony jak młody szczypiorek i potrzebuję pomocy krok po kroku ..... jakby ktoś był tak miły i mi pomógł .......


(Marcus35) #2

Zacznij od tego


(Xanadu17) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:53:26, on 2006-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\DOCUME~1\Xanadu17\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis[1].zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [VersionCheck] "C:\Program Files\Onlineeye Pro\vcheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [OnlineTime] "c:\program files\onlineeye pro\onlineeye.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [dmjfn.exe] C:\WINDOWS\system32\dmjfn.exe

O4 - HKLM..\Run: [CleanRegPath] C:\PROGRA~1\ADSLUT~1\CleanReg.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2C200BAA-3688-4677-BD63-6F9A80F3D761}: NameServer = 85.255.114.6,85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{32398A79-3C9D-4486-A2B6-DEDF05E7D1DB}: NameServer = 85.255.114.6,85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{80313F64-CF84-4030-A68D-65A59DE04DC2}: NameServer = 85.255.114.6,85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FDD63273-67AC-431E-9FF3-8A4CCA67074E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.6 85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{2C200BAA-3688-4677-BD63-6F9A80F3D761}: NameServer = 85.255.114.6,85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.6 85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{2C200BAA-3688-4677-BD63-6F9A80F3D761}: NameServer = 85.255.114.6,85.255.112.157

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.6 85.255.112.157

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Microsoft authenticate service (MsaSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

czy o to chodziło? :o

pewnie jest niezły syf...... heh jak patrzę na inne to mój wygląda jak wieża Babel......

niech mi ktoś pomoże ....... POKORNIE PROSZĘ!

Złączono Posta : 22.11.2006 (Sro) 15:43

serdeczne dzięki za pomoc :frowning: w zyciu się nie doczekam - obrośliście w pióra ..... jeszcze raz dzieki !!