Problem z odblokowaniem zablokowanego folderu skryptem po formacie?


(Spiderman3) #1

Witam!

 

Otóż mam teki problem. Przed formatem zablokowałem sobie folder takim skryptem:

cls
@ECHO OFF
title Blokowanie folderu
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST win.7 goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Czy na pewno chcesz zabezpieczyć folder(T/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==T goto LOCK
if %cho%==t goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Niepoprawna komenda.
goto CONFIRM
:LOCK
ren win.7 "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder zabezpieczony
goto End
:UNLOCK
echo Podaj hasło do folderu
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== cross-species1 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" win.7
echo Folder został odblokowany
goto End
:FAIL
echo Złe hasło
goto end
:MDLOCKER
md win.7
echo win.7 został stworzony
goto End
:End

i  po reinstalacji systemu nie mogę się do niego dostać. Dodam, że mam jeszcze dwa takie foldery, ale z nimi nie mam problemu z dostępem. Wie ktoś może jak dostać się do tych plików, które są w zablokowanym folderze?


(tosiekbu) #2

Witam próbowałeś odpalać dowolną dystrybucje linuxa w wersji live i przez niego skopiować pliki


(Spiderman3) #3

jeszcze nie właśnie to zamierzam zrobić