Problem z odczytaniem dysku


(Mazurek10) #1

Witam mam następujący problem kiedy chcę otzworzyc dysk C to wyskakuje mi okienko "Otwórz za pomocą" i sa wymienione programy. Podaje logi z Hijacthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:50:14, on 2008-10-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Nowy folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4BDB24DB-3D5E-499E-9223-E0361AD16C94}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

--

End of file - 4298 bytes


(Neon1992) #2

Log czysty.


(Mazurek10) #3

oto login z SDFix

SDFix: Version 1.233

Run by wirus on 2008-10-08 at 18:18

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Checking Services :

a to z Combo Fixa

ComboFix 08-10-07.06 - wirus 2008-10-08 18:24:59.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.675 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\wirus\Pulpit\Combeo-Fix.exe.exe

* Utworzono nowy punkt przywracania

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA!!

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-08 do 2008-10-08 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-08 18:17 . 2008-10-08 18:17

2008-10-08 18:15 . 2008-10-08 18:22

2008-10-08 17:25 . 2008-10-08 17:25

2008-10-08 17:25 . 2008-10-08 17:25

2008-10-08 17:20 . 2008-10-08 17:20 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2008-10-08 13:47 . 2008-10-08 13:47

2008-10-08 13:47 . 2008-10-08 13:48

2008-10-08 13:35 . 2008-10-08 13:35

2008-10-07 21:02 . 2001-08-17 23:59 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2008-10-07 21:01 . 2004-08-04 02:35 58,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2008-10-07 21:00 . 2004-08-04 02:44 77,312 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-08 16:22 --------- d-----w C:\Program Files\neostrada tp

2008-10-07 18:10 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-10-07 18:10 --------- d-----w C:\Program Files\Thomson

2008-10-07 18:03 --------- d-----w C:\Program Files\ZTE ZXDSL 852

2008-10-07 18:03 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-10-07 17:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\wirus\Dane aplikacji\TuneUp Software

2008-10-07 17:43 --------- d-----w C:\Program Files\Alwil Software

2008-10-07 17:34 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek

2008-10-07 17:32 315,392 ----a-w C:\WINDOWS\HideWin.exe

2008-10-07 17:31 --------- d-----w C:\Program Files\ASUS

2008-10-07 17:29 --------- d-----w C:\Documents and Settings\wirus\Dane aplikacji\ATI

2008-10-07 17:29 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ATI

2008-10-07 17:26 --------- d-----w C:\Program Files\ATI Technologies

2008-10-07 17:24 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-10-07 17:24 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies

2008-10-07 17:09 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage

2008-10-07 17:07 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online

2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-03-20 2127296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 78008]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 20480]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 32768]

"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 866816]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2007-06-15 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-07-05 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 78416]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 20560]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\C]

\Shell\AutoRun\command - itsduel.exe

\Shell\explore\Command - itsduel.exe

\Shell\open\Command - itsduel.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{81bc5d97-9496-11dd-8d99-a1ba9754f9bc}]

\Shell\AutoRun\command - G:\itsduel.exe

\Shell\explore\Command - G:\itsduel.exe

\Shell\open\Command - G:\itsduel.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{81bc5d98-9496-11dd-8d99-a1ba9754f9bc}]

\Shell\AutoRun\command - H:\USBNB.exe

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\wirus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\vjfnkyat.default\

FF -: plugin - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\NPJava11.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\NPJava12.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\NPJava13.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\NPJava32.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\NPJPI140_03.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\NPOJI610.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Yahoo!\Common\npyaxmpb.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-08 18:25:40

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

C:\DOCUME~1\wirus\USTAWI~1\Temp\RGI6.tmp

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 1

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-10-08 18:26:12

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-08 16:26:10

Przed: 47 220 547 584 bajtów wolnych

Po: 47,220,260,864 bajtów wolnych

110 --- E O F --- 2008-10-07 19:22:55

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

Rebooting

Checking Files :

Trojan Files Found:

C:\autorun.inf - Deleted

Removing Temp Files

ADS Check :

Final Check :

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-08 18:21:35

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services system hive ...

scanning hidden registry entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services :

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

Remaining Files :

File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

Files with Hidden Attributes :

Finished!


(Mazurek10) #4

Sorki za pomyłke to login z SDFix

oto login z SDFix

SDFix: Version 1.233

Run by wirus on 2008-10-08 at 18:18

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Checking Services :

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

Rebooting

Checking Files :

Trojan Files Found:

C:\autorun.inf - Deleted

Removing Temp Files

ADS Check :

Final Check :

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-08 18:21:35

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

scanning hidden registry entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services :

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

Remaining Files :

File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

Files with Hidden Attributes :

Finished!


(Porchekarera) #5

Czy teraz dyski normalnie się otwierają?


(Mazurek10) #6

Tak :slight_smile:


(huber2t) #7

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!